Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_021 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
21
■1
it
356
■: , C-
Alphabdische Naandyst Her lngcsdcnen k Zcist.
•Dijk (T. ran) landbouwer. ryns-oever C 105. Dijk (T. tan) tuinknecht, vinkebuurt 0 110. •Dijk Phzn. (W. van) metaalgieter, lid ran den ^emeenteraad. hoogeweg D 16. Dijk (W. ran) zadelmakor. molensteeg A 94. Dijkhorst (J.) metselaar. austerlitz H 87. Dijkhorst (J.) metselaar. austerlitz H 42. Dijkhorst (Wed. T.) soesterberg Q 48. •Dijkhuizen (A.) Bchoenmaker. den brink 0 52. Dijkhuizen (A. van) palfrenier. 't slot B 76. •Dijkman (G. J.) soesterberg G 43. D&kenberg (J. v. d.) metselaar. austerlitz H 25. • Dirksen (G. J.) kruidenier. D 837. Dissel (G.) arbeider. mac-adamweg D 220g. Dittmar (C.) schilder. achterheuvel D 23. Dittmar (Wed.) werkster. diac. woning. D 202 Dittmar (Wed. H. J.) o. arnhemschew. D 349. Does (Wed.) werkster. mac-adamwag D 200. Dobrmann (W.) kantoorbed. broederhuis B 95. Doldei* (H. v. a.) arbeider. soesterberg G 71. Dolder (R. v. d.) arbeider. odijkersteeg F 17. Dolder (W. van) koopman. mac-adamweg G 23. Dolderen (W. v.) koffiehuish. antonpark DD 133. Dompzelaar Jr. (G. v.) arbeider. wallenb. G 62. Donath (T.) arbeider. achterheuvel D 112, Donselaar Sr. (B. van) dolderacbeweg G 42. Donselaar Jr. (B. v.) jachtopz. dolderschew. G 41. Donselaar (J. van) metselaar. voorheurel D 329. •Donselaar (N. v.) tuinm. montaubanst. A 256a. Doorenik (Wed. G. v.) naaiBter. austerlitz H 77. Doom (C. van) arbeider. austerlitz H 81. Doom (G. van) arbeider. austerlitz H 20. Doom (Q. van) arbeider. vinkebuurt C 108. Doom (G. v.) arbeider. o. arnhemschew. D 373J. Doom (Wed. H. v.) wascbvr. mac-adamw. G 21. Doom (J. van) timmerman. brouwerij B 74. Doom (N. van) arbeider. austerlitz S 40. Doornkamp (A.) arbeid. acht. scbaerw. A 290. Doornkamp (E.) arbeider. zwitserschekade E 52. Doornkamp (E.) arbeider. zwitserschekade E 54. Doornkamp (H..) arbeider. auBterlitz H 29. Dorrepaal (Wed. G. L.) d. breul P 18. Dorresteijn (Wed. C.) landbouwst. kroost C 44. Dorresteija (Wed. C.) landbouwst. tiendw. F 25. Dorresteijn (J.) landbouwer. kroost C 44. * Dorresteijn (Wm.) landbouwer
Eck (C. van) metselaar. achter schaerw. A 261a.
van) arbeider. bof van Brusael D 226. van) metaalgieter. stroobuurt D 446.
Eck Pck (G. ran) pakhuisknecbt. kerkweg A 207, Eck (G. van) metselaar. stroobuurt D 438. Eck (G. van) fabriekarbeider. stroobuurt D 4594, *Eck (G. van) landbouwer. cattenbroek C 96. Eck (H. van) koetsier. wulperhorst P 29. •Eck (H. van) kofEehuiah. nooit-gedacht A IBS. Eck (J. v.) fabriekarb. achter-schaerw. D 455, Eck (T. van) doodgr. algem. begra&M. D 249, Eck (W. van) arbeider. stroobuurt D 428. Eck (W. H. v.) Bchoenmaker. achterheuvel D 43. Ede (C. van) arbeider. austerlitz H 20, Ede (C. van) arbeider. hoog-kanje E 55. Ede (W. van) arbeider. als boven. Ee (C. van) tuinman. slotlaan DD 163. Ee (C. van) arbeider. achter echaerweide A 287. Ee (D. A. van) arbeider. driestlaan AD 6. Ee (G. van) arbeider. achterheuvel D 26i. Ee (G. van) tuinman. nooit-gedacht A 146. Ee (G. van) arbeider. achter-scbaerweide A 275. Ee (H. van) stalknecht kroost. C 88«. v ^ Ee (J. van) arbeider. kroost C 81. *Ee (J. van) koflSehuishouder. heuvel D 258. *Ee (J. van) arbeider. stroobuurt D 429, Ee (J. van) fabriekarbeider. achterheuvel D 44 Ee (J. van) arbeider. heuvel D 318. Ee (N. van) koopman. brouwerijweg DD 10. •Ee (B. van) kruidenier. achterheuvel D 130. Ee (Wed. B. van) werkster. driestlaan AD 5. •Ee Jr. (T. van) tapper, heuvel D 287. Ee Sr. (T. van) tapper, achterheuvel D 26a. Ee (W. van) stalkn. oude arnhemscheweg D 875. is Eede (W. van) arbeider. henvel D 192. Egdom (E. van) metselaar. lombardsteeg D 94. Egdom (J. W. van) koopman. austerlitz H 91. •Egeling Guldensteeden (C.) apotheker. ledorp- etraat A 56. Egeling Guldensteeden (Mej. R. M.) 2e dorp- straat A 67. Eicbhorn (A. F.) koetsier, achterheuvel D 21. Eindhoven (F.) timmerman. utrechtschestr/A 3a. Ek (G. van) metselaar achterheuvel D 104. Ek (Wed. K. van) kroost. Ek (P. van) smidsknecht. voorheuvel D 281. Ek Sr. (Th. van) metselaar. doodelaan D 403. Ek Jr. (Th. van) metselaar. achterheuv. D • Ekdom (Wed. C.) waterigenweg B 1. Ekdom Jr. (C.) schipper. waterigenweg B 3. I? Ekdom (J.) schipper. achter de tuintjes B 52. Ekeren
Elst (H. vac Elzinga (A. } Elzinga (P.)B Elzinga (H. Elzinga (M. I Emelaar (W Emo (Wed. . Emo (J. P.) *Engolen (A. •Engelen (IL Engelen (B. Enkelaar (W *Ermerins (D; Bcheweg B Es (A. van) Ea (C. van) Es (E. van) Eb (G. van) Es (H. van) #Es (B. van) Es (W. van) Esbof (E. va Esko (B.) ar Essen (A. va Essen (B. vis (E. va Essen (E. Esaen (E. v« Essen (G. Esson (K • Esseveldt (J heuvel D Ettikhoven Ettikbpven Ettikhoven Ettikhoven Evelein (J. Eversz (J. \ ~ rijck (We
vi
v. V.
V.
I
JAifiBOEK der Rjyks-Universiteit.
J. van DRUTEN, Uitgever. Utrecht — Voorstraat H 501.

Studenten-Almana
J. van d
■ %
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer