Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_023 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
23
I
> 22C. 445. 207. 3. 459 a. 96. i 168, 3 455. 249. 8; • D 43.
;58. D 41 j j 10. L80. iD 5.
D 94. i H 91. I i dorp- dorp-
3. B 52. 115. 88ai. ■202. 21. B 12. 66. ' 37. ' 38. F 37. B95. ) 365. ) 366, 30.
Alphdbdische Naamlyst der Ingesctcnen f-c Zeisl.
Elst (H.. van) metseL oude arnhemschew. D 366. Elzitiga (A. H.) naaister. jufferstraat. A 172. Elzinga (F.) kleermaker. alg boven. Elzinga (H. IJ. D.) horologier. als boven. Elzinga (M. H.) naaister. als boven. Etnelaar (W.) schipper. brouwerij B 71. Emo (Wed. J. F.)laan v. beek en rooijen A 110. Emo (J. F.) steenhouwer. jufferstraat A 188. •Engelen (A. van) bleeker. koppeldijk C 32. ♦Engelen (H. van) oude arnhemscheweg A 257a. Engelen (B. van) winkelierater. krooSt C 32. Enkelaar (W.) kleermaker. achterheuvel D 69. ♦Ermerins (Dr. J. W. C.) med. docter. drieberg- scheweg B 42a. - Es (A. van) arbeider. hof van brussel D 235. Es (O, van) arbeider. achter Bchaerweide A 288. Es (E. van) molenaar. odijkersteeg F 14', Es (G. van) arbeider. antonpark DD 148. Es (H". van) arbeider. achter schaerweide A 285. *Es (B. van) timmerman. huie tor heide G 10. I Es (W. van) arbeider. achter schaerweide A 285. Esbof (E. van den) koetsier. odijkersteeg F14/. Esko (B.) arbeider. auBterlitz H 26. Essen (A. van) arbeider. heuvel D 261. Essen (B. van) arbeider. mac-adamweg G 16. 1 Essen fE. van) arbeider. driest D 197<f. Essen (E. van) arbeider. hof van brussel D 227c. Essen (E. ran) metselaar. doodelaan D 895. Essen (G. van) arbeider. siberie E 72. Essen (K. van) arbeider. hof van brussel D 224. Esseveldt (J. W. van) klompenmaker. achter heuvel D 124. Ettikhoven (J. van) tolgaarder. odijkeret. F20. Ettikhoven (G. vaii) Bcnipper. als boven. { Ettikhoven (P. van) als boven. Ettikhoven (W. van) wegwerker. als boven. | Evelein (J. L.) soesterbeig G 82a. Eversz (J. W.) elotbaan E 40a*. Ewijck ("Wed. G. E. v.) 2e dorpstraat B 36. *Eijbergen (J. G. v.) meubelm. alotlaan DD 2. •Eijrond (L. J. G.) laan van beek en rooijen A103.
France (Mej. de Wed. F. A.) handel in brand- stoffen. utrechtechestraat C 15. Franken (B.) slaapstedehoud. lombardst. D 100. Fronen (H. J.) koperslager. achterheuvel D62. •Fries (J. P.) smid. achter het broederpl. B 45. Fries (F. F.) handel in steenkolen. alfl boven. *Frugte (H.) godsdiensfconderw. antonpark DD 73. Fukkink (Wed. G.) -den brink C 65.
Gaasbeek (J.) arbeider. doodelaan D 891. Gadellaa (F.) behanger. brouwerij B •Gadellaa (L.) koperalager. heuvel D 160. Gadellaa (W.) koopm. achter schaerw. D 459a. Gameren (G.) arbeider. achterheuvel D 105.
F % ■ r • - - • •" ■ ' ~ ■ - Feil (J.) tuinknecht oude arnhemschew. E 84. Feil (Wed. 3.) als boven. . ; ; Feits (Wed. J.) Utr. Btraatweg A 7. Fickweiler (E. F. P.) brood- en koekbakker. oosterplein B 95. Flensberg (J. E.) heuvel D 292. Flier (A. v. d.) metaalgieter. achterheuvel D 65a. •Flier (A. v. <L) spekslager. heuvel D 169. Flier (G. van de) schilder. achterheuvel D 71. •Flier (J. van de) bxievenbest. antonpark DD 98. Flier (B. van de) koopman. achterheuvel D 73. Flier (T. v. de) Bchoenm. nooit gedacht A146. Floor (J. J.) tapper, mauriketeeg A 229. 'Floor (W.) tolpacht. amerafoortschestr.weg G 7. •Florenstein (W.G.M.v.) bakker. o.arnh.w. D 371. 'Fokkens (C.) ouderl. der herv. gemeente. zeiB- terpark E 40c. % Fox (A.) spoors eg werker. dolderschew. G 88.
(F.) behanger. brouwerij B 67. Geelkerken (J. H.W) timmerm. 2e dorpstr. B26. Geelkerken (Wed.) naaister. als boven. Geer (Jhr. E. Jj. de) donkerelaan A 203. Geer (Douair. Jhr. Mr. E. Jj. de) alB boven. ♦Geer (Jhr. G. E. de) procuratiehouder. ale bov. •Geer (Jhr. W. de) als boven. Geerenstein (A.) aueterlitz. H 66. Geerenstein (J.) landbouwer. austerlitz H 11. •Gceet (3. EL de) logementh. slotlaan DD 121. Geest (P. de) arbeider. achterheuvel D 86. Geest (T. de) broodbakker. achterheuvel D 85. GeeBt (T. de) bode op Utrecht, lombardst. D 102. Geest (W. de) brooabakker. achterheuvel D 85. Geest (Wed. ae) matsenwaschster. heuvel D 338. Geijtenbeek (E.) arbeider. kroost € 78. •Geijtenbeek (F.) metselaar. hoogeweg E 18. Geijtenbeek (G. v ) austerlitt H 19. Geijtenbeek (G.) arbeider. krooat C 36. •Geijtenbeek (J ) tuinman. kroostweg C 571. Gfiitenbeek (O.) arbeider. stroobunrt D 4G4a. Geijtenbeek (b. v.) colpori a. Bchaerw. D 408c. Geijtenbeek (T.) arbeider. nooit gedacht A 124. Geijtenbeek (W.) tuinman. ntrechtacheirtr. C 11. Geijtenbeek (W.) tuinman. kroostwee C 57b. Geijtenbeek Jr. (W.) bakker. antonpark DD 63. Geijtenbeek (W.) arbeid. hof van brussel D 221 b. Gent (Wed. v.) winkelierBter. achterheuvel D 25. Gelder (H. van) tninman. kroost C 61. " " (J. P.") baas
Geldof
asfitter. i
abriek DD 159.
Gerbel (W.) kantoorbed. ierkweg A 281 jn (S.
Gerderen Gerritae •Gerritsen Gerritsen •GerritBen
v.) arbeider. achter Bchaerw. D 422. arbeider. siberie E 69.
jnger. wu tuinman arbeider. b
tlperhorat F 27. koppeldijk C 91.
:eabanr F 83a.
,y' ' ryt ■ J-
•Geutiee (T ) arbeider. austerlitz •Gerstel (B. O. P.) restaurateur, odijkerst. F14*. Gijsbertsen (0.) Bchipper. odijkersteeg F 19. Gijtenbeek (W.) arbeider. eoesterberg G 51. Giiiel (A v.) arbeider. kroost noordweg C 85. Ginkel (A. v.) arbeider. o. arnhemschew. D 380. Ginkel (A. van) metselaar. auterlitz H 57. Ginkel (C. v.) timmerman. antonpark DD 38. Ginkel (G. van) timmerman. austerlitz H 82. Ginkel (G v.) arbeider. achter schaerw. D 391a. Ginkel (Wed. G. v.) austerlitz H 65. Ginkel (Wed. H. J.) austerhti H 74a.
: ■;
ak.
J, VAN DRUTEN, • -i Mmrsr "m*"
net Fredikbeu rtonb rief jc Tan de Waalscke- en ncmenstranUche C«moont«a.|
Utrecht, Voorstraql B 501.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer