Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_025 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
25
?»58
Alphabctischc Naan&jjtl der Ingezdenm te Zeist.
•(itnkel (It. v.) vleeschbouwer. boogeweg A 238. Ginkel (W. van) timmerman. 'austerlitz H 74J. Ginkel (W. ▼.) schoenm. nooit gedacbt A 141. Ginkel ( W. F. van) arbeider. stroobuurt D 486J. •Glaser(A )deurw.d.dir.bel.l.v.beek en rooijen A96. f® Goede (I. de) besteller. driestlaan AD 15a. Goede {J. de) groenboer. acbterbeuvel D 127. Goede (P. de) kantonnier. krullelaan 28. Goes (Wed. A.) vinkenbuurt C 112. Goes (Mej, A.) vinkenbuurt C 113. Goijert (G.) arbeid. o. arnhemschew. D 850. Goosen (II.) metselaar. beuvel D 807. Goosen (J.) met?elaar. heuvel D 182. Goosen (L) metselaar. achterheuvel D 29. •Goosen (J.L.) timmerm. Lv.beek en rooijen A 116. Goosen (Mej. M.) naaister. achter heuvel D 27. Goosen (W.) metselaar. beuvel D 183. Goosen (Wed.) werkster. beuvel D 204. Goossen (H.) modell. 1. v. beek en rooijen A 115. Goossen (J. W.) tuinman. donkere laan A201 • Gobswilligen (E. v.) arbeider. austerlitz. H 64 Gooswilligen (E. van) arbeider.' austerlitz H 88. Gooswilligen (R. van) austerlitz H 94. Goudriaan de Haas (M. N.) le dorpstr. A 55. Goris (Wed. J. F) stroobuurt D 465. Goris (M. H.) npothekerskn. driestlaan AD 23. •Gramser (I. J.) oud-onderwijzer. slotlaan E 40a". Gramser (B.) timmerman. austerlitz H 59. Grassmann (J, E.) kantoorbed. broederhuis B 95. Greef (F. de) Bchilder. driestlaan AD 7. Greeff Jr. (J. de) jager. kroost C 82. Greeff Sr. (J. de) jager. kroost C 88 w. •Greeff (H. de) jager. rhijnwijk F 39s. . Greeff (P. de) jager. koppeldijk C 93c. i K- Greeve (J.) winkelier. acbterbeuvel D 120. •Gretjven (C.) tuinman. achter de tuintjee B 55 Greeven (G. J.) arbeider. lombardsteeg D 90. Greeven (H) zinkwerker. achterheuvel D 46a. Greeven (J.) zaadverkooper. achterheuvel D62. Greeven (J.) gmid. achterheuvel D 81. Greeven (J.) bierhandel. achterheuvel D 44. •Grelinger (H.) agent van het britsch buitenl. bijbelgenootschap. woudenbergschestraat E 40/. Greve (C.) mutaenwasscher. achterheuvel D 66. , Greven (J.) zaadhandel. achterheuvel D 62. Greven (Wed! S ) achterheuv
Huift (A. ten) timmerman. heuvel D 268b. Haaft (G. ten) timmerm. oud arnh.weg D 376 Haaft (H. ten) kachelb&kker. diaconiewon.D 216* a Haaft (H.ten) koopm. oud arnhemschew. D 876 ] Haatt (J. ten) metselaar. heuvel D I97A. •Haaft (J. ten) timmerm. oud. arnhem.weg D 873J Haaft (Wed 7 ten) hoogeweg E 18. Haaft (T. ten) metselaar. antonpark DD J4C. Haaft (Wed. ten) werkster. heuvel D 216. Haalboom (T.) arbeider. austerlitz H 60. •Ilaan (G. ae) tuinman. boogeweg A 287.. '."2rj •Ilaan (G. de) winkelier. heuvel O 292. Haan (O. J. de) tuinman. betbanie E 40/. Haan (T. de) arbeider. dolderscheweg G 31. . Haar (G. van de) landbouwer. tiendweg F 24 Haar (J. van de) arbeider. austerlitz H 71. Haar (T. , van de) arbeider. koppeldijk C 92. Haar (T. van de) verhuurder van paaraen. drie! bergschestraat F 38a. • • Haar (van de) west-austerlitz H 50. Haar (G. van der) arbeider. eiberie E 79. *Haas (E. M. de) boekhoud. zeisterpark E 40d Haeren (W. van) tram-cond. odijkersteeg F 14 C ' = Ham. Jr. (W.T.ten) timmerm .antonpark DD 160 "-I •Ham, Sr. (W. T. ten) brievenb. heuwel D 14,7* Ham (A. P. van den) timmerm. waterigenw. B 4 Ham (3. A. van don) timmerman. drieatL AD 3. •Hanken (C. G. H.) tandarts. hosgeweg D 7. H&rdeman (A.) arbeider. austerlitz H 73. Hardenbroek van Lockhorst (Wed. baron J. E. ran) blikkenburg 31. . '- . •Hardeveld (D.) tuinman. antonpark DD78. ! Hardeveld (G. van) meteelaar. austerlitz H 69. Harten (D. van) arbeider, aiberie G 77. Hartogh (Wed. A.) sparrenheuvel A 8e, *Harzing (J.) landbouwer. mac-adamweg G 13 Harzing (Wed. J.) baker, heuvel D 177. ' Hasselaar (J. van) schiider. lombardsteeg D 96 Hasselaer Hooft (H. J.' C. A.) cand.-notaris! utrechtschestraat A 44. . < Hasselt (Mej. J. C. ran) utrechtschew. A 32. *Hatt (E. W.) timmerm. achterdetuintjesB58.• Hatt (J. JT.) kantoorbediende. als boven. ; i Have (Dames ten) park E 40a 1 . •Havens (C.) huislmecbt. den brink C 56. Heger (D.) arbeider. mac-adamweg G 18. Heijden (J. M. v. d.) gem. secretariB.kerkw.A 235, , He
Hendrika© Jr Hendrikse (I •Hengeteld (J Hengeveld (1 Eenntnk(A.)1 ♦ IT ennink (G. Hensbergen E Hensbergen 1 * Hensbergen Hcnse (N.) Henst (Mej. Hillen (W.) Hitligehekke Hilligehekke Hilligehekkei Hilligehekke •Hilten (J. \ Hinrichsen Hoeboer (C. Hoei'akker (] Hoefckker ( Hoeflaken (. Hoenderdaal Hoenderdaal Hoenderdaal Hoendervanj Hoevelaak ' Boeyelaak ( - Hoevelaak en rooijei Hoevelaak » •Hoffman (I Soffmaan ( Hofstee (F. Hoi (D.) ai •Holm (Met '• derpleln •Hooft (H. Hooft Grat beek en os»veen-
(
Huffels (I
Ml StooindrukJcerij „de Industrie", Spoedige levering. jj J. van Druten — Voorstraat 501.
niENMDKWEBKEH.M Nette uitvoerln^''^^^
Boofd-ii J.C.3,?.VRUB Potti-r
wet
*p$,.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer