Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_029 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
29
I «•
Keck (J. C.) appretteur. utrechtgchegtr.w. A 20. Kempen (A. van) bode. heuvel D 258 Kempen (G. Th.) timmerman. ah boven. Ke»ler (J. C.) metselaar. voorheuvel D 195. j 0 P na . n ' amhemBchew. D 852. Kieft (J. ▼. d.) arbeider. kroost-noordweg C 88e. Kievid (K. de) metselaar. austerliti H 48. Kiges (P.) onderw. instit. //westerwolde" B 114. KJaaesen (P.) chefBt. tram utrechtschestrw.A 25. I . van ) ™er. achterheuvel D 87. Kleinsdiraidt (E. A.) predikant. oosterpl. B 108. K erk Ophorat (P. de) aoesterberg G 48. Kleuver (C.) arbeider. austerliti H 16 Kleuver (Wed. B) austerliti H 70. K euver (Wed. H.) den eng A 291. Kleuver (W.) metselaar. austerlitz H 63a. Khjn (G.) kastelein. voorheuvel D 344. Klinkvis (H.) kachelbakker. achterheuvel D 20. Klinkvis (W.) kachelbakker. driest D 197m>. Klomp (A. H.) arbeider. achterheuvel D 83. * Klomp (C.) gasstoker. voorheuvel D 250. Klomp (C.) arbeider. achterheuvel D 114. Klomp (Wed. 0.) in manufact. vooheuvel D310. Klomp (F.) oude arnhemscheweg E 86. Klomp (G.) stroobuurt D 464. Klomp (G.) besteller. achterheuvel D 119a. Klomp (G.) telegrambesteller. doodelaan D 897. Klomp (H.) arbeider. achter-schaerweide D 411 Klomp (H.) arbeider. achterheuvel D 88. X omp (H.) arbeider. achter-Bchaerweide D 459 Klomp (H.) Brbeider. doodelaan D 890. Klomp (H C.) tramconduct. kr.-noordw. C 88a AJomp (J.) arbeider. mac-adamweg D 240. Klomp tt.) timmerman. driestlaan AD 22. Klomp (J.) arbeider. voorheuvel D 326. Klomp (Wed. K.) werkster. macadam we# D 208. Klomp (M C ) schilder. doodelaan D 381e. Klomp (P.) arbeider. doodelaan D 390. . Klomp (P.) schrijnwerker. doodelaan D 381c Klomp (P.) werkster. macadam weg D 218- Klomp (T.) arbeider. voorheuvel D 262. Klomp (T.) smid. siberie E 76. Klomp (T. A.) op; passer, montaubansteeg A 255. Klomp (Wed. T. A.) werkstei. doodelaan D 406a. Klomp (W.) timmerman. driestlaan AD 2. I £ ,•? VwT - } arbeider. o. arnhemscheweg D 353. Klooster-Hoogen (A. M. van) o. arnh.weg D 373a. Klooster (G. van 't) arbeider. stroobu
Koetsier (A.) arbeider. austerliti H 67. Koetsier (W) rtalkn. 1. v. beek en rooijen A118. Koetaveld (A. van) arbeider. kroost O 68. Koeverden (D. van) broodb. voorheuvel D 151 Kok (A.) koetsier. *t slot B 75. Koning (H. de) hoogeweg D 8. Koning (W. de) metselaar. austerliti H 92, - Konrags (G.) kantoorbed. nooit gedaeht A 168 Koopman (G. J.) stoelenmatter. oude arnhem- scheweg D 847. Kooten (A. van) arbeider. voorheuvel D 385 Kooten (H. van) brievenbest, antonpark DD 64 Kooten (J. van) arbeider. ale boven. Kooij (B.) arbeider. austerlitz H 7. Kooij (D.) koopman. stroobuurt D 448. Kooij (P.) arbeider. siberie E 63. y "Kopnes (L ) sigarenhandelaar. le dorpstr. B 16 Kordenoort (C. van) gep. achter-schaerw. A 269 : Koreveld (H.) schoenmaker. hoogeweg E I5 a ' Kors (J. A.) tuinknecht. stroobuurt D 450 * ' *Korstanje (G.) arbeider. koppelschut C 89.' Korteweg (Dames) 2e dorpstraat A 79. •Kortland (N. A.) arts. 2e dorpstraat B 34. | Koster (P.) hoogeweg E 10. Koster (P.) palfrenier. schoonoord F 84. ' Koster (B.) voorstanderes van het wed. huis B 94 Koudijs (D.) arbeider. driestlaan AD 9. Koudijs (Wed. D.) werkster. stroobuurt D412 KoudijB (G.) timmerman. austerlitz H 87. Kraak (C.) arbeider. soesterberg G 81. Kraak (B. v. d.) arbeider. amersf.Btraatw, G 2. Kraafe (t. J. van der) arbeider. mao-adamw.D 239. enroo ^°100 van beek ^Kraal (J J ) h. d openb. Bch? austerlitz H 52. ££ it 4 A 156. Kraan (F.) timmerman. voorheuvel D 324. Kraan (H.) koperslager. voorheuvel D 276. Kraan (J T.) timmerman. krullelaan E 22b. Kraan (Me). P.) hoogeweg A 118. Kraan (W. K.) loodgieter. nooit gedaeht A 156. Kraaikamp (A.) tram-koetsier. oude arnhemsche weg D 373/. •Kraaij (J.) zadelmaker. kerkweg A 230. Kraaij (J.) arbeider. stroobuurt D 464d. ? Kraepelien & Holm apothekers. broederpl. B105. KRAEPELIEB iLI, f
Kramer (Gebr.) landbouwers. odijkerbrug F 22- ; Kreissel (J. F.) gem.-veldw. kroost C 35. Krimpen (A. v.) timmerman. hoogeweg E 21. Krimpen (Wed. A.) melkverkoopster. als boven., ^Kroesbeek(Mej.H.)acht.h. hote 1 . ,,Schneider"B80. * Krol (J. v. d.) landbouwer. ewijekshoeve G 40. : Krol (W. v. d.) landbouwer. ewijekshoeve G 34a •Kroon B. J.) utrechtschestraat A 46. Kroon (D.) hoogeweg E 14. s s?®
J. VAN DRUTEN to jteUer vow MeproducUes. ill „ ' , , „ g|ti :: ® lirKotoimov apMe. - zuicoyrapi^. % Voorstraat H a01
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer