Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_033 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
32
Is
362
Alphabdische Kaamlj/st der Ingezdmm ie ZcixL
Maarechalkerweerd (G.) schoenmaker. voorheu vel D 268. Macrander (C.) handscboenenm. broederh. B 95. . Mager (A.) arbeider. soesterberg G 80. Mager (J.) arbeider. als boven. Mager (E.) arbeider. mac-adamweg G 28. Mager (W.) koetsier. blikkenburg F 31. * Maijer (J. B.) broodbakker. austerlitz H 53. Maijer (C.) bIb boven. Man (W. P. de) schilder. doodelaan D 381?. • Manne (H.) fabr.-arbeid. o. arnhemschew. D 373c. •Marchal (T. A.) onderw. jufferstraat A 194. , Marcos (Wed. J.) voorheuvel D 324. Martare (Gk A. J.) achterhenvel D 78. Martin (E. A.) achter bet hotel „Schueider" B 80. Martin (H. A.) metselaar. als boven. Martin (P. E.) fabrikant. als boven. Martin (Wed.) achter het hotel Schneider B 80. Masngt (G. W. van) koopm. antonpark DD 43. * Jr "g* (&•) waschvrouw. voorheuvel D 194. MaBrigt (J, JP. yan) tuinman. sparrenheuvel A 87a. (C. van der) metselaar. driestlaan AD 17. Materman (B.) ntrechtflcbestraat C 1. Matthijssen (T). C.) zinkw. j ufferstraat A 188. : Matthijssen (M. H.) Bteenhoower. als boven. Matthissen (A.) metselaar. stroobuurt D 464c. Matthisson (L) arbeider. als boven. Mattijssen (A.) mangelvrouw.j ufferstraat A194. MazzoH (A. L. D.) bierbr. achterhenvel D 80. ; Mecbeb van Oostvoorn (M. C.) Boesterb. G 45a. •Meckelenbroick (C. J.) soesterberg G 45. * Meder (J. J.) blikkenburg F 31. Meent (G. y. d.) arbeider. siberie E 57. Meent (K. v. d) stalknecht. molensteeg A 90. Meent (W.) arbeider. soesterberg G 73. - ^. eer ^? e ^ (T.) metaelaar. stroobuurt D 4865. Meerdink (C.) schipper. brouwerijweg DD 1. Meerdink (H.) metaelaar. 2e dorpstraat A 80. Meerdink (J.) koopman. le dorpstraat B 10. Meerdink en van Nie. metseL 2e dorpstr. A 80. Meerten (Mej. A. M. van) utrechtschestr. A 81. Meerten (J. y.) stalknecht. utrechtechestr. A 20. Meerveld (K.) landbonwer. stalenburg G 34. Meier (J F. P.) schoenmaker. broederhuis B 95. Meyer (A. seeprieder. brouwerij B 60. Meijer (P.) arbeider. rsritserschekade E 49.! Meijer (P.) metselaar. hof vro brnasel D 2271. Meijer (W.
(A. v;) waschbaas. kroostweg C 44d7 (G. van) waschknecht als boven.
Melsen Melsen % . , Men* (J.) slijter in brood. voorheuvel D 274. Mense (C. L.) utrecbtsche straatweg A 30. Merkenhof (P.) arbeider. zwiteerschek. E 53 Merm (Wed. van) achterhenvel D 66«. *Mersch (H. M. van der) le dorpstraat A 51. •Mersch (J. A. van der) driebergaehestraat F 8. Miltenburg (W C) landb. rijnsoever C 103. ♦Moon (G. A.) schilder. 2e dorpstraat B 82. || Mollering (H.) kleermaker. oosterpl. D 118. M5llering (Mej. M.) modiste, als boven. Monde (Wed. P. L.v.d )koopvr. lombardst. D 98. Moolhuijsen (Mevr. de 'Wed.) montaubanste A 247. Mots (J. de) huisknecht. 'tslot B 75. Mozar (M.) winkeliereter doodelaan D 405a. Mozar (Wed.) winkelierster. stroobuurt D 430. Mulder (E.) arbeider. kroost noordweg C 88l! Mulder (M. J. G.) surnnmerair ter gemeente- secretarie. badhuislaan DD 101. Mulert tot de Leemcule (bar®™ 8 A. E.) slotl. D 3. •Mulert tot de Leemcule (B. J. baron) gepens. kolonel. park E 40aa. //villa Adriennay •Miiller (C. II.) koopmsn. oosterplein B 96. Muller Statius (Mej. E.) 2e dorpstraat A 74. •Muller (J.) mandenmaker. achterheuvel D 121.
m
11
.
. -• r H
N
m
,le
•Xahuijs (T. H ) predikant Ned. Herv, Gem. dorpstraat B 14. # Nasz (B. T.) pastoor. utrechtscheweg C 9. Jfebbeling (J. W. K.) bliksl, achterheuvel D 64. Neiien (P.) le dorpstraat A 55. •Neijenhuis (H.) heuvel D 143. # Nes (A. C. van) smid. antonpark DD 69. Nes (H. A. van) smid. antonpark DD 142. Nes (N. A. van) koperslager. antonpark DD 58. NesBelaar (G.) metselaar. ansterb'tz H 86a. Nesselaar (J.) arbeider. zwitserschekade E 51. Nesselaar (P.) koopman. austerlitz H 86a. Nie (H. J. van) metselaar. voorbeuvel D 175 *Nie (J. A. van) metselaar. beuvel D 175. Niebeek (J.) koetsier. soesterberg G 75. Niebeek (R.) arbeider. dijnselburg G 4a. Niebeek (Wed.) amersfoortschestraat G 3h. Niekerk (W.) tuinknecht. mac-adamweg G 285. Nierop (W. J. van) koetsier. sparrenheuvd A 85. Xieuwenbuizen (G van) arbeider. austerlitz H 72. Nieuwkerk (W. van) landb. odijkersteeg F 23. Nimwegen (A. van) metselaar. doodelaan D 392. Nimwegen (A. van) opperman. achterheuvel D 72. Nimwegen (A. A. J. van) schilder. heuvel D 144. Nimwegen (D. van) arbeid. zwitserscbek. E 50. Nimwegen (G. van) kleerm. le dorpstraat B 13. Nimwegen (G. van) opperman. heuvel D 264. Nimwegen (W. van) opperman. doodelaan D 393. Nimwegen (Wed.) werkster: achter-schaerweide D 408a. Norden (H. v.) tram-conducteur. kroost C 60d. Norden (J. J. van) huisknecht. stenia C 21. Noster (N.) schilder. heuvel D 280.
Noster (S •Numan (1
Offerman Offerman j OfTerman Oijen (J. Ojen (H. Ojen (J. Okhuijsen Okbuijset Okkermat IN ( J ; rB Oonen (C Ooik (A. Ooik (C. Oosterber Oostrnm Oremus ( Oremus ( •Oremus ( Oremus ( Oremus Oremus f Oremus Oremus Oremus ( Os (Mej Os (Mej dagscbi ♦Oskam (] Oskam Oskam ' Otten (V Ouderdor Outshove ' Overeem OverhorS Overbore
m
M
im !
VAN druten.
s; Magazun m SGliietsclUjyen. I'rQicoiraet met Tablets op »a» T ni»g Tcrki%ha»r.
UTRECHT.
•Palmbooi •Palmbooi r Pannekoi Pater (C *Patijn lid v/< Patijn vi booke) *Pauw va kamerl *Pauw i der dd dijnBel Pauwels *Peet (E Pel (We Pennin •Pesters •Peteraen
JA
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer