Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_039 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
38
- V-
70.
6.
I.
■ .: - -. -■ T&jPL ■- :
Alphaibctische Naamlyst der Ingcsdcnen te Heist.
365
Severin (P.) Bchoenmaker. achterheuvel D 104. *Sickinghe (Jhr. O. J.) lid van den gemeente- raaa. utrechtschestraat C 2. •Sikkel (A. W.) bouwk. achter h . oosterpl. B 56. Sikking (A.) schoenwinkelier. heuvel D 842. Sikking (C. J.) arbeider. vinkebuurt C 111, Sirag (Mej. A, U.) onderwijzeres. cbr. school, laan van beok en rooijen A 108<£ •Six (Mr. A.) oud-kantonr. utrechtschestr.C 13. Slijkhuis (W. D.) broodbakker. nooit ged. A 164. Sluijter (J.) landbouwer. austerlitz H 21. Smethorst (J.) koopman. molensteeg A 93. Smit (A.) arbeider. austerlitz H 86. Smit (G.) arbeider. auBterlitz H 63. Smit (H.) metselaar. austerlitz H 84. •Smitskamp (A) tuinm. utrechtscbestraat A 9. ♦Smitskamp (H.) tuinm. utrechtschestraat A 10. Smoorenburg (B.) koopman. stroobuurt D 426. Smoorenburg (J.) koopman. doodelaan D 406. Smoorenburg (Wed. J.) stroobuurt D 410. Snakenberg (Mej. A) diacones. hoogeweg A 242. •Snapper (R. W.) koetsier. antonpark DD 74 ' Snellen (Dames) le dorpstraat A 61. •Snellen (Dr. K.) med.-dr. driebergschestr.w. B 41. •Soesbergen (J. H. van) koopm. austerlitz H 54. Soe8t (&. van) arbeider. odijkersteeg P 144. Soest (H. van) arbeider. stroobuurt D 461. Soest (H. van) arbeider. als boven. Soest (J. van) tram-koetsier. kroost noordvr. C 83. Soest (J. van) arbeider. kroost C 65. Soest (J. van) arbeider. doodelaan D 402a. Soest (W. van) arbeider. driestlaan AD 18. - Soest (Wed. W. van) stroobuurt D 461. Someren (Wed. G. van) kroost noodweg C 88. Someren (T.) bloemist. als boven. Sonderen Jr. (D. J.v.) kacbelb. acbterbeuvel D 77. Sonderen Sr.(D. J .v.) kacbelb. voorheuvel D 257a Sonneveldt( J.)geagr.d posterijen. voorheuv.Dlfil. ♦Spengler (W. P.) utrechtscbestraat A 42. ♦Spiering (A. L. S.) dir. der algemeene Amsterd. mannen en vrouwen ziekenb. Blotlaan DD 103. Sprakelaar (B.v.) ziukwerker. antonpark DD 139. Sprakelaar (J. v.) kleermaker. antonpark DD 69 Sprakelaar J, v.) nietael. huydecopersl. D 197A. Sprang(Wed. G. C. v.)vroedvr. voorheuvel D 142. Sprang (W. H. G.) scbilder
4
Steenvelt (C. van) arbeider. o. arnh.weg D 418. •Steffelaar (C.) schilder en behanger. laan van beek en rooijen A 104. J Steggewentz (Wed. E.) smidse. le dorpstr. B 9. Steggewentz (H. C.) timmerman. als boven. Steggewentz (W.) smid. als boven. Sterk (G. G.) schilder. acbterbeuvel D 28. Stip (H.) bierbrouwer. antonpark DD 145. Stoffels (J. H.) timmerman. krullelaan E 22. Stoffels (Wed. J. H.) waschvrouw. als boven. Stollenga (P.) tuinman. ewijckshoeve G 39. Stoltenkamp (Wed. J. A.) austerlitz H 88. ; •Stoov£ (0. A.) brood en koekb. le dorpstr. A65. Straten (S. van) brievenbest. Btroobuurt D 486a./. Strietman (H.) in minerale wateren. achter de tuintjes B 58. •Strietman (W.) hovenier. koppelschut C 27. Stroe (G van) arbeider, stroobuurt D 438a. Strubbe (H.) koetsier. utrechtsche straatw. A 47.-' Struve (Mej. A.) modiste, laan van beek en rooilen . A 102 Struve (D.) timmerman. als boven. Struve (G.) winkelier. voorheuvel D 168. Struve (Wed. G.) voorheuvel D 189. "Struve (J. D.) boomkw. driebergschestr. F 395. Swanenburg (P.) arbeider. lombartsteeg D 88.' Swinderen (Mevr. de Wed. van) utrechtsche" straatweg C 21.
Taddel (Mevr. de Wed.) oosterplein B 101. •Teerink (B.) kruidenier. heuvel D 254. Teljer (D.) apothekersbed. le dorpstraat A 56. Tellingen (A. van) tuinman heuvel D 190. Tellingen (A. H. van) klerk ter secretarie, hoofd- agent utr. courant, nieuws en advertentieblad. heuvel D 190. Tellingen (C. van) metselaar. odijkersteeg F15. Tellingen (D. van) tuinman. driest D 197a. . Tellingen (D. C. van) arbeider. acbterh. D 82. Tellingen (E. Tan) metselaar. achterheuvel D 68. Tellingen (E. van) metselaar. antonpark DD 138. Tellingen (E. van) metselaar. achterheuvel D 64. Tellingen (E. van) metselaar. driestlaan AD 8. Tellingen (G. van) metselaar. heuvel D 180. Tellingen (G. van) metselaar. achterheuvel D 70. Tellingen (H. van) metselaar. driestlaan A D 20. Tellingen (H. van) arbeider. heuvel D 271. Tellingen (H. van) schilder. achterheuvel D 71. •Tellingen (H. van) metselaar. odijkersteeg F15. j Tellingen (H. van) metselaar. odijkersteeg F14. • Tellingen (H. van) tuinman. bunsingsteeg F 39. Tellingen (H. van) metselaar. heuvel D 180. Tellingen (H. van) timmerm. driestlaan AD 8. Tellingen Sr (H. van) bloem. mac adamw. D 249a, Tellingen Jr. (H. van) als boven. Tellingen (L. van) zinkgieter. voorheuvel D 180. Tellingen (T. van) metselaar. driestlaan AD 8. Tellingen (T. van) tuinman. achterheuvel D 52. Tellingen (T. van) metselaar. driestlaan AD 8. Tellingen (Wed. T. van) werkster. heuvel D 273. Tellingen (W. van) schilder. doodelaan D 381«.
1 '&
j . Sioomdrulkerij „de Industrie". i J. van Druten — Voorstraat 501. j
5TEEKDRUKWERKEH. Nette Uitvocring.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer