Uw zoekacties: -

Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_049 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
47
...
i.-'i£ ... ■, .- '.,"
»/tT&T V»s4 .
■'• ft : I »i. I '■■
■-1 &v' •/
370
Alpbdbetischt Naamlj/st der Beroepen en Bcdrj/vcn ens. U Zdst.
Kruideniert
Beusokom (L. A. van) Dirkaen (G. J.) Ee (B van) Elfrink (G D.) Helmcmdt (A. W. van) Lagerweij (A.) Lagerweij (J.) Lust (Wed.) Meerdink (J.) Schutz en Co. Struve (G.) Toerink (B.) Timmerman (J. D.) Veer (M. 0. van der) Vree (S H. de) Wetjen (W. P.) W ermegkerken (P. J. van) Zoest (V. van)
L . Lederhandel. K»ten (W. A. ten) t-ogementhouder*. Buijen v. Weelderen (DJ Croix (J. du) Geeat (J. H. de) B&venhorrt (B.) Schneider (Wed.) Loodgfeters en Loodm Pompmakert. Gadellaa (L.) Kraan (A. J.) Schutz & Zn. (L.) M Manufacturier*. Elfrink (G. D.) Hoogstratea (H. C.) Jackij & Co. (G. W.) Klomp (Wed. C.) A eet (M. C. van der) Wermeskerken (A. K. r.) vv ermeskerkeD (P. J. van) Wijnanda (A.) Melkverkoopera. Amerafoort (J. van) Dorresteijn (P.) Eede (W. van) Eteren (J. van) Elakamp (T. van den) Knmpen (Wed. A. van) Otten (W.) ' Bidder (T. de) Schaik (J. H. van) Wiggen (L. van)
Metseliarr Brink (E. van den) Tellingen (F. van) Mettelaar* en Stucadoora, Geijtenbeek (P.) Martin (A. H.) Meerdink en van Nie. Nie (J. A. van) IM Notarissen. Hooffc Haaaelaer (H. J. C. A ) con A. Vosmaer (A.) Walland (J. J.) cand. P Pompboorders. Brink Jr. (J. van den) Frien (J. P.) Verateeg (J.)
Rijtuiflfabrikarrten. G. Hitman Sr. s Sohlppera. Ekdom (Wed. C.) iEkiom (C.) Schoen- en Laarzenmakera. Combee (C. A.) Diekema (J. W.) Driel (Z. van) Dijk (G. van) Dijkhnizen (A.) Hopman (J.) Huijaman (W. P.) Kooreveld (H.) Lehmann (G.) Linden (H. van der) Meier (J. F. p.) Oremua (M. J.) Benswou (G. >m) Severin (P.) Sfcaveren (G. van)
Broederbuia. Eijbergen (J. G. van) 8igarenmakera. Kalee (H. W.) Sigaren en Tabak. (Handelaren in) Bruijn (A. J. de) Kalee (H. W.) Koppea (L.) Slagera an Vleeaohhouwera. Bielke (A. H.) Crevel (M.. van) Dolderen (W. van) Daiverman (B.) Dijk (J. W. van) Ee (B. van) Flier (A. van de) Ginkel (B. van) Hilfcen (J. van) Scherpenzeel (Wed. P. H. van) Westpbal (K. L.) Smeden Aben (C. W.) Priee (P.) Hoogstratea (Wed.) Hoogstraten (D.) Schutz (L.) Steggewentz (Wed.) Ste^gewentz (W.) Viitk (Gebr.) Stalhouders. Band (fl. van de) Versteeg (G.) Wijk (A. van) Wijk (D. van)
Schrijnwerkera. Becker (H.)
Steenbouwer*. BiBsohop (Wed.) Bisschop (P. H.)
Tapper® en Slijtera. Brink (E. van den) Dijk (H. van) Ee (T. van) Ee Tz. (T. van) Floor (J. J.) Gadellaa (W.) Klijn (G.) Kmppere (A.)
Buijssenaars (H. J.) Bnijaaenaars (N.) Schouten (Wed.) Societeit. (Nieuwe) Timmerman (J. H.) Weeterink (G.) Zuurbier (A. M.) Timmerlieden. Brink (E. van den) Brink Jr. (J. van deal Busscbe (C.) Ginkel (H. J. van) Goossen (L.) Klomp (W.) Krimpen (A. van) Pijper en Zn. (Wed.) Yersteeg (J)
f'r-> " IT —
ALP]
V Verlakkers Broederbuia. Vroed vrouwen. Sprang (Wed. G. C. van) w Wagenmakers. Pitman Sr. (G.) Wljnen en MInerale Wateren (Handdaar in) Strietman (H.) Winkeliers. ' B Bunt {Wed. v. d.) Bazar. Hensbergen (J.v.jGeld.w. Leeuwen (H. v.) Schot- " nen en laarzen. Bohde en Zn (Wed.) u Sikking (A.) Zan'ten (W. v.) Comestii. , ^ aafl Z . . . Zadelmakers. Bering (B. M.) Stoffetri, • , Kraaij (J.) j Weasels (Wed. G.)
NAMES DE
Adeiaanbteaa ; Van Ai,pin)N8 VAN Alphbnp t Baanstraat . Badstbaat . [: Batketeaat. ; ; TBasksteaat . Bekksteaat . Beeksteaat. Bettkstbaat . rjpAD STE A AT . lijBIJEKBOEGST -JliOEMSTEA AT Biqksteaat . Bg Bollenhomcij j BoiiSTEAAT . ; ! BOOESTEAAT . . Boitwsteaat . Bkaamsteaat Buu&steaat . Dakelsteaat DAMSTEAAT .. Dooeksteaat ;Eiksteaat . Jabeieksteaa: J-ILBSTEAA.T . ,. BLaagsteaat. Baepsteaat. HKLMSTBAA.T ; ""ofsteaat . OOGSTEAAT. - Oira'STEAAT. pBrLSTSTEAAT Ikpbteaat . Jachtsteaat
m I) De nomrnei | ^ struat.
15«?§pf v -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer