Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0061 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
61
| is de fijnste kwaliteit.
25
Lcdon : J. A. Itors, G. F. Kruse, D. Mcouwcnborg, J. Poppcs Jr., C.'Smitskamp, C. G van de Weert. Mon kao zondor ballotage lid worden der vereeniging t\ f lj— por jaar; lid-donateur of donatrice & f 5—perjaar.
;j ;; Verzeke ring-Maatschappij en. Vertegenwoordigers te Zeist. Hocrcn vertegenwoordigers te Zeist worden beleefd ver- zocbt hunno opgaven voor den tweeden Jaargang in te zenden aan het Uitgevers-Bureau Yonk, of bij den heer A. H. van Tellingen, Torenlaan no. 25. A. Bonthuis, agent der Nedcrl. Glasverz. MU to Rotterdam, — ngent dor Nieuwe Eersto Nederlandache Yerzekering Mij togen ongevallon to 's-Gravenhago. W. Gadollaa Nz., agent dor Huunvaarborg-Vereeniging to Utrecht (opgericht 23 Maart 1843). J. M. van der Heyden, agent der Binnenvaart-risico Societeit. D. E. Huender, agent der Nederlandscho „IIypotheekbank" te Veendam. Gebr. Adr. en J. Meerdink, agenten der Stichtschd Glas- verzekering Mij te Utrecht, — der Inbraak-verzekering Mij „Hermandad" Amsterdam, — der Ongelukken Verz. Mij „Nuova" 's-Gravenhage. J. J. Pol, agent van de Brand- en Inbraakverzekering Mij ^Protector" te Amsterdam. K. G. Pijper, correspondent der Oranje Nassau Hypotheek- bank te Amsterdam. A Bonthuis, correspondent der Bataafsche Brandw. Mij te 's-Hage. G. van den Brink, agent der Brandw. Mij „L'Union" te Parys. P. W. van Calkor, agent der Tielsche Brandverz. Mij to Tiel. H. van den Ham, agent der Brandassurantie Mjj „de Imperial".
Schaerweyder Uoscli- en Villa-Park, Zeist. nOUWrERREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer