Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0063 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
63
Thuerls Thee
26 . .
J. M. van tier Ileyden, correspondent der Brandassurantie M'j „Vesta" to Amsterdam. Th. A. Klomp, agent der OnderlingJ Nederl. Brandw. Mij van 1827 te 's-Gravenluige. Gobr. Adr. cn J. Meerdink, agonten der Alg. Utr. Brandw. Mij te Utrocht. . II. J. van Nie, agent der Brussolsche Mij tegcn Brandw. K. G. Pijpor, correspondent der Overijselsche Onderlingo Brandw. Mij te Zwolle. A. F. G. van Nie, agent der Assurantie Mij tegen Brand- schade „do Nederlanden" van 1845 te Zutphcn. II. Polman, agent der Assurantie Mij tegen Brandschade „do Nederlanden" van 1845 to Zutphon. A. Yosmaer, agent dor Brandw. Mij do Jong & Co. to Amsterdam. W. "VVolleswinkol, agent der Brandw. Mij „L'Union" te Parijs. m B. Balhuizen, agent dor Amsterdamsche Mij van Levens- verzokering te Amsterdam. G. van Bloemendaal, agent der Amsterdamsche Algomceno Levensverz. Mij A. Bonthuis, agent dor Algem. Mij van Levensverz. en lijf rente to Amsterdam. L. Brommer, agent der Levcnsverz.bank „ Victoria" to Amsterdam. Joachim van Dijk, correspondent der Alg. Utr. Mij „hct Maliehuis" te Utrecht, — agent der Utr. Levonsverz. Mij R. van Geijtenbcek, agent dor Levensverz. Mij „Prudentia" te Arnliom. II. van den Itam, agent der Levensverz. Mij ^Alliance" te 's-llage. C. IL. Iloogstraten, agent der Nedorl. Levensverz.bank te Amsterdam. C. Jonk, agont-bodo der Alg. Utr. Mij „hct Maliehuis" te Utrecht, — agent-bode der Utr. Levensverz. M'j GElill. riJI'EIt & Co., ZKIST. Agenten van de Utreehtsche Voorsclioibatik en Stichtsche llypotheekbank.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer