Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0065 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
65
is dc fijnste kwalitcit.
S7 Th. A. Klornp, agent dor M'j van Levensverz. te Rotterdam. Kosmos, Verzckoringsbank-Mij van Levensverz., lijfrcnton, pensioenen, onz. G. P. van Mechelcn, agent dcr R. C. Levensverz. Mij „Pietaa" te Utrecht. J J. Pol, Hoofdagent dcr Nederl. Levensverz. Mij „Utrocht", Muliesingel. A. II. van Tellingen, agent der Eerste Ilollandsche Lovens- verzekeringsbank te Amsterdam, Keizersgracht 174. W. J. Ycen Jr., agent der N.-Brabantsche Mij van verze- kering op liet leven, govestigd te Waalwijk, opgericht 8 Maart 1843. W. Westphal, agent der Nationale Levonaverzekeringabank te Rotterdam. "W. H. B. Dicbcls, agent dor Ilollandache Societeit van Levena- verz. van 1807 to Amsterdam. Gobr. Pijpcr & Co. — Kantoor Laan v. Book en Royen no. 5 to Zoist 1. Algomoen Woning- en Aasurantie-Bureau voor Zeist— Driobergon—Doora en oinstrekon. 2. lloofdagentschap: Huur-Risico Yerzekeringsbank te Am sterdam. — Transportverzek.-Vennootschap Burcnos en Veeren te Arnhem. 3. Luftgas-Apparat „Excelsior", Inderau & Co., Dresden, Stophanien-Strasse 69. 4. Liverpool aud the Canadian Trade — The New Allan Liner /Tunisian". 5. Inbraakvcrzokoring M'j „Morcurius" to Amsterdam. 6. Brandassurantio Mij „Morcurius" te Amsterdam. 7. Ongevallen-vorzokering M'j „Patum" te 's-Gravenhage. 8. lloofdagentschap Eersto Iloll. Glas-verzokering Mij te Amsterdam. 9. Utrochtscho Lovenaverzekoring Mij. 10. Utrochtscho Voorschotbank. 11. Assurantio M'j „do Rijn" to Arnhem (Brand-, Inbraak- en Transpoitverzekoring). 12. American-Line Southampton—New-York Service.
Scliacrwcydcr Hosch- en Villa-Park, Zeist. BOUWTEltllELN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer