Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0067 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
67
28
Thuercs Thee
13. IIolland-Amcrika Lijn (Rotterdam—New-York via Bou logne Sur-Mcr). 14. American-Lino Southampton—New-York, not calling at Cherbourg. — Special saillings to New-York direct. 15. llamburg-Amerika Linie (Fahrplan der Iiamburg-Ncw- Yorker Linien) 16. Canadian Pacific Railway. 17. Hamburg-Amerika Linie (Fahrplan nach Ost- und Siid- Afrika — Ost-Asien — West-Indion W. S. W.) 18. Allan Line (Practical Information for intending Emigrants. 19. Canada-lijn. 20. Naamlooze Yennootschap „Do Eersto Nedorlandsche Maatschappij tot vorzokoring van Risico in Loteryen to VGravenhago.
Instellingen van openbaren dienst. Rijksbelastingen. R. Nicolai te Utrecht, controleur dor directe belastingen. J. C. van der Meer to Amersfoort, inspecteur „ Kantoor te Zeist Wilholminalaan no 35, gcopend van 9—1 en 4—6 uur. M. Q-. van den Berg van Saparoea, ontvanger. A. Bonthuis, rijksklerk. R. Juch, deurwaardcr. W. Schoon, commies der le kl. (dionsteeleider) H. Hindriks, „ „ le kl. College van zetters. Mr. J. J. Clotterbooke Patijn van Kloetinge, burgemeester voorzitter voor do PerBonoelc on Grondbelasting. J. C. van dor Meer to Amersfoort, Inspocteur der directe belastingen. Leden: J. v. d. Brink Jr., H. Meordink, W. J. Roosink, H. v. Loghem. Commissie van Aanslcig voor .de bedrijfsbelasting. J. C. van dor Meer, to Amersfoort, Inspecteur voorzitter. Leden: J. Damon te Cothen, II. M. v. d. Morsch te Zeist, A. Roghaor te Yeenendaal.
GEBlt. PIJPER & Co., ZEIST. Agenten van do Nederlatidsche Spaarkas.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer