Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0073 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
73
is de fijnste kwaliteit.
31
Inspecteurs: Dr. D. J. Hamburger, J. B. M. Coebergh, D. E. Wcntink, J. M. A. Zoetmulder, alien te Utrecht. Gezond/ieids-Comrnissie. Zetel te Zeist. Voor de gemeenton Zeist, Rijsonburg, Driobergen, Doom, Maarn, Woudenborg, Renswoude, Yeenendaal, Rhenon, Amorongen, Leersum en Bunnik. C. Ouldensteeden Ending, wethouder to Zeist, lid-voorzitter» Jhr. Mr. L. M. Rutgers van Rozenburg to Zeist, secretaris. C. S. Timniers, geneesheer te Driebergen. W. II. Giltaij, goneosheer te Amerongen. J. G. Milius, apothoker te Zeist. J Hardeman Jr., wethouder te Yeenendaal. 1). Appels, tinimcnnan te Driebergen. II. Meerdink, oud-geineonte-opzichter te Zeist. P. Roodhuijzon, lid van de Prov. Staten, te Zeist. Dr. S. Ileeg, goneosheer to Zeist. Gcneeskundigen te Zeist. Dr. K. Snellen — Dr. C. Jonges — Dr. S. Ileeg — N. A. Kortlandt, arts — G. J. Ederveon, arts — S. G. T. Bendien, arts-gemeontegoneesheor — Dr. S. It. Hormanides en J. H. Lorey, arts- oud officier van gezondheid 0. I. Leger. Apotliekers en drogisten. C. Guldenstoeden Egeling, — J. G. Milius — II. D. van Berk — Mejufi'r. A. D. van de Weg, en J. II. Spaar- kogel, drogist. Verloskundigen. Mejuffr. E. J. A. M. Yreven-Yerhaar. „ T. Jonk-IIartman „ E. van de Scheur-do Bruyn. Inrichting voor Massage en Heil-Gymnastiek. Broederploin no. 3 Mejuffr. J. C. van dor Schroeff, leerares gymnastiek M. 0. S. G. T. Bendien, arts te Zeist, consulent.
Scluicrwoydcr IJoscli- en ViMu-Park, Zeist. BOUWTERUEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer