Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0079 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
79
Thuerds Thee
34
Post- en Telegraafkantoor. le Dorpstracit.no. 21. C. Burgersdijk, directeur. G. Wolters, commies dor Posterijon en Telegrafie. J. do Lecuw, klerk dor I'ostorijon lo kl. J Sonneveldt, id. id. C. de Graaf, klork dor Posterijon en der Tolegrafie le kl. A. Hoi, id. id. MojulFr. C. J. van der Lindo, Tolephoniste. Bcstellers: H. van Kootcn, E. Rijkse, H. Achtorborgh, M. van den Brand, A. J. van Amerongen, J. van de Flier, S. van Straten, G. Klonip, C. ton Ham, 11. J. van Laar, P. II. J. Steinbach, D. Klarenbeek, Th. H. Kanters, W. A. J. Carelse, A. J. van don Blink, H. It. Heytmeijer en J. Yisscher. Postbode: J. Janszen (Austorlitz). Openstelling van het kantoor. Greenwichtijd. Op werkdagen: Post 7.30 uur voonn. tot 8.30 uur nam. Telegraaf 7.30 uur voorm. tot 8.30 uur ham. Intorc. Tolephoon 7.30 uur voorm. tot 8 30 uur nam. Op Zon- en Feestdagen: Post en Telegraaf van 7.30 uur tot 8.30 uur voorm., van j2.30 uur tot 1.30 uur nam. en van — uur tot — uur 's avonds. Pakkctpost, postvvissels en kwitantiezaken en Intorc. Tole- phoondienst gesloton. Yoor de Rijkspostspaarbank op werkdagen van 8.30 uur voorm. tot 8.30 uur xi.im. Op Zon- en feestdagen van 7.30 uur voorm. tot 8.30 ■' uur voorm. Yoor do Ilijksverzekeringsbank alleen op werkdagen van 8.30 uur voorm. tot 2 30 uur nam. Yoor de storting on uitbetaling van postwissels en post- bowijzen en de invurdoring en bctaling van kwitantien alleen op werkdagen van 8.30 uur voorm. tot 2.30 uur nam. GEMt. PLITKK & Co., /K 1ST. Gratis toezending van liet Woniugblad „Yraag oil Aanbod".
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer