Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0081 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
81
is de fijnste kwaliteit.
35
Voor de Pakkctpost van 7.30 uur voorm. tot 8.30 uur nam. allecn op werkdagen. Yoor afhalon van correspondence op Zon-cn Feestdagen 12.30—1.30 nam. Aanvang dcr bcstellingen Brievenpost op Werkdagen : G.40 in., 8.-10 m., 10.10 m, 1.10 a., 7.30 a Pakkctpost 8.10 m., 1.10 a„ 7.10 a. Brievenpost op Zon- en feestdagen 8.40 m Pakkctpost op Zon- cn feestdagen 8.10 m. Plaatsen, wijken, of buurten gelegen binnen den kring van hot kantoor, waarop het locaal tariei van 3 ct. voor eon brief van niet nicer dan 15 gram en 5 ct. voor een brief van 15 tot en met 200 gram van toepassing is. Austerlitz, Bunsinglaan, Driebergschcatraat tot en met don Breul, Ilalfacbt, Klein Schaerwcide, Koelaan, Koppeldijk, Kroostweg, London, Nieuwe Krakeling, Noordweg, Odij- kcrweg tot den Spoorweg, lict Oever, de Pan, ltijnsoever, fcJibcrie, Stoetwegcn, Tiendwcg, Tolakkerlaan, Utrechtsche- straat tot cn met "Villa .Nikandra, liet Yak, do Yier Zinnen, Viukebuurt, Wallenburg, Woudcnbcrgschc wog tot en mot Louden cn Wulperliorst. Behalve oan het kantoor zijn nog op de volgende plaatsen bricvenbussen geplaatst: Utrechtscheweg no. 21 en no. 4, Slotlaan no. 35, Voor- lieuvol no. 64, Boschlaan ingnng Boscldust, Molenweg, aan het Station der N. C. S., IToogewcg 40 en Costerlaan no. 2U. Op werkdagen geschiedt de lichting: Aan het kantoor: (3.30 m, 8 55 m., 10.50 m., 11.40 m., 2.45 a., 4.45 a., 5.40 a , 7.57 a., 9.39 a., 12.30 nacht. Utrechtscheweg: 7.21 m., 9.ol in., 2.3 a, 5 2 a., 8.53 a. Slotlaan: 7.37 in, 10.10 in, 2.^4 a., 5.24 a., 9-.17 a. Yoorheuvel: 7.33 in., 10.3 m., 2.15 a., 5.14 a., 9.15 a Boscldust: 7.25 m., 1 9.58 m., 2.12 a., 5.12 a., 9.5 a. Molenweg: 7.3 m., 9.30 m., 1.50 a., 4 50 a., 8.43 a. Station: 7.32 m, 10.5 m., 2 19 a, 5.19 a., 9.12 a. Ltrechtschewcg no. 4: 7.8 m, 9.38 in, 1.50 a., 4.49 a., 8.40 a. Costerlaan no. 20: 7.38 m , 10.8 m., 2.20 a., 5.19 a., 9.15 a. Hoogewcg 40: 7.15 m., 9.48 m., 2.2 a., 5.2 a, 8.55 a.
Hcliacrwcydcr Hoscli- cn Villa-Park, Zcist UOUWTEItltEIN TE K00L\
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer