Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0085 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
85
is de fijnste kwaliteit.
R. D. Baart do la Eaillo; Rochtcrs pi. vervangers : Mr. A. A. Pit; Mr. J. F. E. Claringbould; Mr. P. G. A. Dop on M. W. L. S. Bildordijk. Officier van Justitie : Mr. G. J. Ph. Graaf Scliimmolpcnninck. Substituut officier: Mr. A. A. baron van der Feltz. Griffier: Mr. H. J. Jordens. Substituut Griffier: Mr. P. Hamor Schmidt. J. Iloott Graaf- land. Zitting voor burgorlijke en handolszaken Woensdag en Vrijdag 10 uur. Zitting voor Strafzaken Maandag en Donderdag 10 uur. Zitting voor kort geding Woensdag 9'/» uur. Kantongcrecht Utrecht, Gemoenton: Utrecht; do Bilt; TJ s s o 1 s t o i n; J u t- phaas; Maartonsdijk; OudonrijnjVreeswijk en Z e i s t. Kantonrochter: Mr. J. J. Kuipcrs. Kantonrechtcr pi. vervangers: Mr. D. Raga\j; Mr. L. van Lier; Mr. W. L. P. A. Molengraaff en Mr. H. P. van Ileijst. Griffier: Mr. J. M. Sellout Yelthuijs. n pl.vcrvanger : G. Bemelaar. Ambt. 0. M.: Mr. P. Peoroboom en P. A. Pijnacker Hordijk. Zitting voor burgcrlijke zaken Donderdag en Vrijdag 10 uur. „ „ extrajudicieele wot-kzaamheden Donderdag on Zaterdag 10 uur. Rijks- en Gemeente politie. J. den Die, rijksveldwachter (Brigade-commandant.) Onbczoldigde Rijksveldwachters. (behalve de gemeento politie.) E. van don Hook, C. Pater, P. de Greeff, J. do Grceff, B. van Donselaar, H. Kamerbeek, J. Yoonondaal, J. J. Jansen, J. Kuit, E. van do Beck, J. Geitonbeok. J. Itlaasen on B Boer. Hot politiobureau is gevestigd a/d Maurikstraat no 4, Telephoon no. 101 en is dag en nacht geopend.
Scluierwcydcr IJoscli- en Villa-Park, Zeist. BODWTEUItEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer