Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0099 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
99
I 11
Zeist bohoort tot do Ring Tienhovcn.. Dr. II* II* Mculenbclt, predikant to Praeses. 13. P. Brans, pred. to Soest, See. Q-. ran Kempen, prcd. to Westbrook, Scriba. W. H. Stogonga, pred. to Oud-Loosdrecht, See. H. J. ter Haar Romeny, pred. to Amersfoort, Sec. W. J. Meiners, pred. te Amersfoort. A. Gelderman, pred. to Bunschoten, Assessor. J. A. do Ylieger, pred. to Eeinnos Binncn, Sec. Dr. G. Yollonga, prcd. to Nieuw-Loo drecht, See. II. Th. Barbas, prod, to Yroeland. G. B. Fynvandraat, prcd. to Tienhovon. C. L. Monso, ouderling te Zeist. H. Schoenmaker, ouderling te Achtticnhovon, Sec. J. B. do Beaufort, oud-oudorling te Woudenberg. Baron van Boetselaor van Oosterhout, oud-oudorling te Mr. F. D. Graaf Schimmelponninck, oud-oudorling to ^ T,r . Eemnes-Binnen. W. Jilebor, ouderling te Amersfoort, Soc. G. van Kempen, pred. te Westbroek, Quaestor. Prov. Kerkbestuur van Utrecht: uit de Classis van Utrecht, Amersfoort en Wijk bij Duurstede. P. Bongers, pred. to Kamerik. C. do Hoogh, pred. to Yinkevecn, Sec. (Yacature) } g CCi Th. H. Nahuys, pred. te Zoist, President. Dr. H. II. Moulenbelt, pred. te Baarn, Sec. W. H. Stogenga, prod, te Oud-Loosdrecht, Sec. K. A. de Groot, prcd. to Houton. W. do Lango, pred. te Rhenen, Soc. ?/' 11' dc Meene > P rcd - tc Ovorlangbroek, Sec. Mr. M. Crommelin, ouderling te Utrecht. ^ r ' D ;^? afSchimmcl Ponninck, oud-oudorling te Baarn, Soc. M. A. Adrian., Emer. pied, te Utrecht, Secretaris. J. Quast IIz., pred. to Utreclit, Sec.
GEBR. PI J PER & Co., ZEIST. Levens- en Ongelukkenverzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer