Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0115 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
115
• Thuerds Thee ■
In do plaata van wylcn don hcor J. Meordink Sr. was by hot afdrukkon nog niet voorzien.
KIESVEREEN1GINGEN. (Jentrale Atil i-Hevolulioiiitiio Kiesvereeniging „NederIand en Oranje". Hoofdkiesdistrict Amersfoort. Ds. A. M. Donnor, to Amersfoort, lo Voorz. J. H. do Waal Malefijt to Achttienhoven, 2o Yoorz. L. Onvleo to Baarn, Secretaris. H. Koning, to Amersfoort, Penningm. Bestuursleden.: H. Stap, B. Balhuizen, en Jn. van Zanten, alien to Zeist. Hoofdkiesdistrict Amerongcn. W. A. van Boock Calkoon, burgomcostcr van Cothen, Yoorz. Mr. "W. J. van Boeck Calkoon, burgeniooster van Bunnik, Seer. W. van Dijk. Penningm. i Ptaatselijk Bestuur der Anti-Rcvolutionaire kiesverceniging „Nederland en Oranje" . Ds. L. AdriaanBe, Yoorz. A. C. do Vriendt. Yico-Yoorz. H. Stap, Secretaris. J. Lagerwey, Penningm. B. Balhuizen, D. W. Timmerman, J. J. van den Berg, Jn. van Zanten en H. van der Zijden Jr., leden. Centrale Kiesvereeniging Amersfoort. Hoofdkiesdistrict A rnersfoort. Centraal Bestuur. Opgericht 17 Sept. 1904. P. M. van Veen, te Amersfoort. voorzitter. W. Ileijbroek jr. te Baarn, ondor voorzitter. J. J. van der Elst, to Amersfoort, lsto Secretaris. W. Derksen te Lousden, 2e Secretaris. J. A. Metelerkamp to Zeist, penningmcostor. ..Doel der Yeroeniging is in liberalen geest werkzaam to z U n bij de verkiezingen voor do Provincialo Staten en voor do Tvveede Kamer in hot district Amersfoort. GEBIt. P1JPER & Co., ZEIST. Agenteu van de UtrecJitsche Yoorscholbauk en 8tichtsche llypotlieekbank.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer