Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0151 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
151
H H B ill I Thuerds Thee 70 * Ana ink, A., ondorwijzcr, Austcrlitz 14. Anton & Oo, fir ma C. W. bandfabr. Emmastr. 38. Appeldoorn, J. van, kootsier, Krooatweg 3. * — G., metsclaar, Austcrlitz 37. *Arlous P., kantoorbedicnde, Brocdcrplcin 1. *Arbou8, J. P., hoofd dcr school van do Evang. Brooderg. Broedorplein 1. — movr. do wed. J. F., gob. Kotter J. II., Brocdcrplcin 1. Arkel wed. A. van gob. Mul 1 er E., Prins Hcndrikl. 21. * — D. van, stalhoudor, 2e Dorpstraat G7. T. 25. * — J. van, bode, Costcrlaan 16. — mej. do Wed. P. van, geb van Wijk J., agcntscbap Tosselscliado, 2e Dorpstraat 42. *Arnoldt, E. J., ambtcnaar S. S., van Doornsvog 10. A 8inu a son, mej. M., voorstandorea Zusterhuis, Zustpl. 20. *Avis Jzn., C., Bockdrukker, IJtrcclitscho wcg 33. T. 557. *Avis, Mevr. do Wed. J., geb. Planteijdt L., Iluydccoperwog 1. Baas, M., Kroostweg 9. B a a y, L. II., schildcr, Emmastraat 56. * Back or, G.j amid, Emmastr. 30. •Backer, H., smid, Nooitgcdacht 46. « Baer, P., koopman, Broedorplein 39. Bukkencs, A., timmcrman, Jagorlaan 42. *Bakkenes, D., koopman, Austcrlitz 11. *Bakkenea, P., arbcider, Bunsinglaan 3. * — L., oud tramconducteur, Gasweg 13. B a k k e r, A., workman, Bergweg 27. ' * B a k k e r, C., Bosclilaan 15. * — G., workman, Coatorlaan 1 a . J., bierhandelaar, Jagcrlaan 64. * — J., knecht zuivelfabriek, Steinlaan 3. * — J. J., Wilhelminalaan 30. — Jr. W., workman, Borgwog 27. * — Sr. W., voorman, Nooitgedacht 34. * B a 1 h u i z c n, B., photograaf, Slotlaan 45. Balk, D., timmerman, Krugerlaan 30. — wed. II., geb. v a n \V e s t i n g M. J., Krugorl. 30. B a 11 e d u x, A., stoelenmattcr, Emmastr. 16.
*
(JEHU PI T PER & Co., ZEIST. Lerens- en Ougelukkeiiyerzekerliig.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer