Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0153 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
153
is de fijnste kwaliteit.
71
4 '
B all c dux, P., arbeidor, Driestlaan 23. * — J., tuinbaas, Utr.weg B2b. * — W., kachelbakker, Costerlaan 19. Baron, M c j. M. van, Slotlaan 40. • *Barendrecht,M., prodikant to Austerlitz Woud.wcg 18. B am e veld, A., van, landbouwer, "VVoud.weg 17. — B., v a n metsclaar, Austorlitz 42. — wed. B., van, gob. 0 11 e r 1 o D., Austerlitz 35. — C. van, arbeidor, Bergwog 55. — D., van, stratenmaker, Pompweg 7. Barneveld, wed. D. van, geb. Oskam G. Bergwog 47. — w e d. F. v a n gob. Yeer, C. Borgweg 53. — G. v a n, arbeider, Austorlitz G6. - — G. v a n, arbeidor, Siberieweg 6. — G. v a n, arbeidor, Amersf.weg 28. — G. v a n, arbeidor, Bergwog 53. * — G. v a n, Molenweg 28. — G. v a n, arboider, Austerlitz 85. — J. van, arbeidor, Oudo Arnh.wog 175. — Sr. wod. J. van, landbouwster,Woudenb. wog 17. * — J. v a n, metselaar, Cronjolaan 2. — wed. J. van, gob. van DompzelaarD.,
— mej. R. van, naaister, 0. Arnh. weg 10. B a r t o 1 d s, mej. W. II. C., onderwijzeres, Zusterplein 22. f B a s t, A., Antonlaan 10. B a 8 t e n, H. van, molenaar, Kroostweg 38. * — L. v a n, werkman, 0. Arnh. weg 139. B a u d e r t, A. H., koopman, Broederplein 35. — mej. P., onderwijzeres, Broederplein 35. — mevr. do wed., geb. Siilzle, M. M., Zusterpl. 26. B az ond ij k, wod< P. D., ge b. B r akenbu r g A. Middellaan 5. B o a u j o n, geb. S c h i 11, Mevr. d e w e d e E. A., Amersf. weg. ♦Becker, A. H., huisknocht, Odijkerweg la. — E., scbildor, Antonlaan 49. * — E., echrynwerkor, handel in manufacture^
Scliacrweydcr lJoscli- cn Villa-Park, Zcist. BOUWTERREIN TE KOOP.
Austorlitz 85.
Enimastraat 130.
♦ *
G., behanger, Antonlaan 29. H., scbrijnwerker, 0. Arnh. weg 1G1. ••
HI
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer