Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0157 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
157
is de fijnste kwaliteit.
78
Bonnokom,D. van, vocrmau Schacrw. laan 2. * — D. v a n, koffioliuishoudor, Jagcrlaan 10. — D. van, Strijkster, Krullelaan 4. — O. v a n, gem. ascbophalor, Dijnselweg 7. f — G. van, broodbakker, Yoorhcuvel 12. — Wod. K. van, gob. A. van den Brock, Molenwcg 34. — M. v a n, Strykster, Krullclaan 4. * It. van, Stalhouder, Yoorheuvel 14. * — S. v a n, voerman, Scbaerw. laan 2.
Firm a D. VAN BEKKUM. Bekroond Vaktcntoonstelling Sen at. Veteran, 's Gravenhage. » V e n d i t o r. Voorstraat 52 — UTRECHT. SC1L0ENMAKEMJ YOOlt MAATWEUK. Levering van alien soorten Schoenwcrk volgens de nieuwste en naar bestaande modellen. Atelier voor Reparation.
Berg, mcj. A. S. C. van den, lo Hoogeweg 15. * — C. van don, ploegbaas N. C. S., Dijnselweg 14. A. van den, arboider, v. Iteenenweg 67. * — H. vanden, loopknecbt, Joubertlaan 6. —' m o j. M. F. van den, Kroostweg 7. * — J. J. vanden, boekhoudor, Steinlaan 2G. t — J. \V. van den, Steinlaan 26. — P. van den, arboider, Torenlaan 24. t — Th. van den, arbeider, Dwarsweg 14. * — W. van den, arboider, Lagegrond 1. * van Sapar'oea, M,G.van den, rijksontvangor, Wilbolniinalaan 35. — P. J. B. van d en, Boachlaan 18. Dir. „Donius", A(|m.-Bur. van Onroerentle Gooderen. Zio biz. 87. *Berger, C., onderwijzer, van Doornwog 30. ^Hergh, T. van den, Broedorplein 21. J*ork, L. H. van, apotbeker, Jagorlaan lc. ® o r k h e in o r, C. A., tiinmerman, Odijkerweg If.
Schacrweyder lioscli- en Villa-Park, Zeist. HOUWTERltEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer