Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0159 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
159
Thuerds Thee 74 ' "
Borthold, m e j. A. II., Zusterploin 26. — mcvr. de wed., gob. Hohneck C. F. L., Zusterplcin 26. *Besior, II. J., cand. notaris, Iluydecoperweg 13. — m e v r. gob. Kneppelhout, W. P. L. Utr.weg 41b. Bcuker, II. E., Boschlaan 29. Beusekom, J. B. van, schocnmaker, Amorsf.weg 32. * — Sr., L. A. yan, kruidonier, „ 32. * — Jr., L. A. van, broodbakker en kruidonier „ 32a. *Bcvcrvoorden tot Oldemoule, Jhr. P. van, Utr. weg 55. B o ij o n, J. P., gep. genie off. Stoinlaan 8. fBcijer, J., arbeidor, Poldoracho weg 6a. B i o 1 k c, Sr. A. II., koster Br. Kork, Lageweg 1. * — J. 0., vloeschhouwcr, Lagewog 1. B i s b c h o p, w o d. J. P., g e b. van den Berg, G. Nooit Gedaoht 7. * — Ph. II., Steenhouwer, Middellaan 14. B 1 a a u w, mcvr. do wed. mr. G. C., g e b. K o o p- mans C., Karpervijver 1. — Mejuflr. J., Karpervijver 1. Blaauwendraad, C., voerman, Austerlitz 3. — wed. J. geb. van Bemmol, C., Aus terlitz 3. *Blanckonhagen, mr. 0. M., Utr. weg 34. T. 24. t — Mr. W. H. J., Surnunlerair ter Secretatie, Utr. wl;g 34. *Blankonstoijn, W. H. van, tuinman, Brinkweg 2. Bleyorveld, J. E., boekdrukker, Torenlaan 7. * — C., tuinman, Middelaan 16. — 0., timmcrman, Antonlaan 21. — Sr. I)., hovenier, Koppeldijk 2«. — II., hovonier, Koppeldijk 2>>. — Sr. J., tuinman, Antonlaan 21. — W., hovenier, 0. Arnh. weg 34. *B 1 i n k, A. J. v a n d o n, briovcnbesteller, 0 .Arnh.weg 42. "Blocmendaal, P., onderwijzer, Broederplein 21. — G. v a n, koopman, 0. Arnh. weg 189. T. 12. — T. van, pakhuisknecht, 0. Arnh. weg 109^.
OEBR. PIJPEIt & Co., ZEIST. Veerorzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer