Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0163 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
163
Thuer£s Thee
.
76 -
* B o n t h u i s, A., ryksklerk, (dir. bclasting) Yoorheuvel 41. B o n t h u i 8, mevr. wed. gob. Eilerts de Haan H. E. C. Iluydocopcrweg 9. *B o o ij e, B. Tli., handel in lioeden, pettcn enz., Montauban- straat 5. . ♦Boon, G., fabrieksarbeider, Cronjelaan 20. ♦Boon, H., tuinman, Emmastraat ll8d. Boon, Mevr. de wed. van dor, geb. K1 u i v c r M., Slotlaan 46a. B6rchert, P. II. E., Correspondent, 2e Dorpstr. 43. Bocman, wed. G. J., gob. Apeldoorn, yan, J. A. Schaerweidelaan 1. ■}• — II. J., winkelknecht, Cronjelaan, 24. * — J.. spekslagor, Krugerlaan 17. fBos, jr. C., arbeidcr, Siberieweg 15. 5 -j- — Sr. C., arbeidcr, Siberieweg 16. * — C., arbeidcr, Cronjelaan 49. 1 — C. J., m e j. winkolierster, van Doornweg 20. — 11., arbeidcr, Dwarsweg 7a. — Jb., fabrieksarbeider, Torenlaan 26. * — Jn., fabrieksarbeider, Molenwog 47. — Jn., onderwijzer Gasweg 13. ; * — J., arbeider, Molenweg 39! f — J., smid, 2e Iloogeweg 43. — Mojuffr. J. Th. J., -costuumnaaister Middellaan 7a. * — P., wagenmaker, Montaubanstraat 19. * — P., handel in groenten, Antonlaan 22. . f — P. C., bloemistknecht, Siberiowcg 6c. * — W., tramconducteur, Odijkerweg 21 b. , j — mevr. d e wed. geb. B o n t li u i s J. G. S,, Huydecoperwog 9 *Bosboom, P., meubelmaker, Emmastr. 81. *Bosch, E. A., Stationclief N. C. S., Slotlaan 67. ii — Wed. G., gob. van P u 11 e n, C., Sibcrie 9. , * — G. van don, bazar in galantericen, le Dorpstr. 11. Boshoorn, C. G. H., smid, Kerkweg 12. I *Boshuizon, A., arbeidcr, Kerkweg 7. *Boshuizon, E., oud rijkskantonnier, Schacrw.laan 5. B o s k e, E. ten, arbeider, Noordweg 19. ♦Bosnia, F. J., tramkoetsier, van ltcenenweg 17. B o b v e 1 d, H., arbeider, Bosch en Duin 1. Bosch, A.J.M.« lcappersbediende. Mpntaiibanstraat 13 GEIilt. riJPEli & Co., ZEIST. Lotisicorerzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer