Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0165 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
165
is de fijnste kwaliteit.
77
Bourna, A, apotheker (provisir), Slotlaaa 24 *Bouman, D. A., boekhandclaar, Jagerlaan 20. 13 o u r r c a u, A., koetsier, Araersf. weg 10c. •Bouwman, H., Smid, Antonlaan 19. — J., arbeider, van Roenenweg 41. f — M., schilder, Antonlaan 19. — W., arbeider, Siborie 4. — W., machinist, Emmastr. 24. * — W., oppassor, Krullolaan 12. *B o V o n k a m p, A. van don, broodbakker Stoinlaan 28. * -r H, van don. arbeider, Noordweg 1^. Bouret, rr T +.immprmrfn f Tn-^nlaan Iff kb Piano- en Orgelhandel. ™ R. 0. BOTTINGA, Gediplomeerd Pianostemmer van wege de Maatschappij t. b. d. Toonkunst. Plompetorengr, 6, UTRECHT. Telephoonnummeu 774. Stemmen bij Abonnemont. — Reparation onder Uarantie.
"Braaraa, S. II. F., Boschlaan 5. *IJraat, D., fabrikant, Zunterplein 14. T. 1021. *Brand, A. v a n d e n, biorbrouworskn., Costerlaan 15. — M. van den, briovenbestellor, Yoorbeuvel 96. *B r a n d s m a, E., melksalon, zuivelfabr. Hygiea, Slotlaan 4. B r a n d t, m o j. C. W. M. II. M., gouvernante, Drieb. w. 10. Brans, m e j. P. C., pensionhoudstcr, Laan van B. en R. 20. "Brodonberg Jr., C. H., vleeachhouwerskn., Montaubanstr. 29. — Sr. C. H., handolsagent, le Dorpstr. 6. — L. A., chomi-arts, lo Dorpstr. 6. * 15 r o d o n o o r d, A. G., sigaronhandelaar, lo Dorpstr. 26. Bredorode, M e v r. wed. 0. van, go b. O c ij s- beek, Molonaar, Stoinlaan 13. B r o o, J. d e, timmorman, Molonwcg 7. B r o o, J. van, bamboeworkor, Drioatlaan 11. Broe, w o d. J. J. van, gob. Y o n n o, van J., Drioatlaan 11.
Seliacrweydcr Hoscli- en Villa-Park, Zeisl. BOUYVTEUltElN TE K001\
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer