Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0167 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
167
Thuerds Thee
* Breomon, Sr. J. H. van, stationskoffichuie, Gaawog 11. — jr. J. H. van, palfrcnior, Gasweg 11. B r c o n o n, D. van, Bcrgweg 34. E. v a n, arbeider, Costcrlaan 9. — G. S. v a n, koopman, Noordweg 25a. f — K. H. van, arboider, Noordwog 9. * _ T. van, arbeider, Krugerlaan 70. Breescliotcn, A. van, arboider, Amersf. wcg 36. Breincr, in c j. B. E. den, ondorwijzeres, Molonwcg 30. B r c n k, G. W. van, kruidenicr, Costerlaan 20. * B r o u k o 1 e n, W. van, workman, Koppeldijk 6. * B r c u 1, A. van den, metsolaar, Austorlitz 57^. *Brounes8C, J., koopman, Austorlitz 17. Brink, G, arboider, Woudenb. wog 19. Brink in o j. A. A. C. v a n, ondorwijzeres 2e. Dorpstr. 5 ; ). wed. A. van don, g o b. E. R u a k o, blcekory, Emmastr. 128. A. van don, metselaar, Emmastr. 78. C. van den, timmerman, Siberie 11. D. van d e n, spoorwogarbeider S. S., Odijkerw. 10. E. van den, tinnnerman, Jufferstr. 82. E. Ph. van den, metselaar, Torenlaan 10. G. van don, arbeider, Austorlitz 93. G. van don, assuradeur, Slotlaan 28. G. van den, kelner, Odijkerweg 9. wed. H. van den, g e b. K o o t s i e r, J. A., VoorheuYcl 191. H. van den, bleeker, Emmastr. 128. mej. H. J. van don, naaister, lo. Hoogeweg 13. J. van den, arboider, Siberie 11. J. van don, arbeider, Amcrsf. weg 19. J. van don, kantoorbediende, Steinlaan 7. J. van den, huurkoetsier, Torenlaan 18. J. van don, barbier, O. Arnli. weg 15. Jr., J. van d e n, bouwkundige, lid van den gem.raad, Karpervijver 5. w e d. J. v a n d o n, g e b. v a n d e r II o r s t, G. M., werkstor, Emmastr. 74. moj. J. W. van don, naaister, le Hoogeweg 13. L. van do n, spoorwegarboidor S. S., Odijkerw. 18. wed. L. v a n d e n, g e b. C. M a a s, lo lloogow. 13.
GEBR. PIJPElt cV Co., m 1ST. Agenten van de Utrechtsche Voorsckotbank en Stichtscho llypotlioekbank.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer