Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0171 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
171
Thuerds Thee 80
Brouwor, A, arbcider, Noordweg 13. — J., koopman, Amersf. weg 12. — m c j. M. P., Zusterplein 26. Brug, II. van d e, arbcider, Schacrw. laan 25.- — J. van de, voerman, Schacrw. laan 35. — K. van do, bcatcller, van Ileenenweg 15. — T. van de, arbeider, Pomp weg 31. Bruin, H. do, koopman, Brouwery 12. B r u i n h o r a t, G. J. van do, arbeidor, Kroostwcg 33. Brummolon, P. A. van, arbeider, Siberieweg 7. Bruns, A. G. G., bouwkundige, Krugerlaan 14. B r u s a o 1, J., arbeider, Dijnselweg 4. *Bruijn, A. H. G. d e, sigarenhandel, 2e Dorpstraat 35.
Het depot der Koninkljjke Utrechtsche S1GARENFABR1EK van H. G. & M. A. H/\GEN, Hofleveranciers en Importeurs, is te ZEIST govestigd bij A. H. G. DE BRUIJK, 2de Dorpstraat 35. Tevens speciaal acires voor fijnc Tabaksoorten.
* — J. d e, arbeider, Bergweg 27. — M. do, smid, 0. Arnh ; weg 25. — m e j. S. L., v a n 0 0 s t e r w ij k, Utr. weg. 37. B u d d e, H. A., kantoorbediende, 2o. Dorpstr. 42. *Budding, Sr. J., voernian, Schacrw. laun 41. — Jr. J., arboider, Schacrw. laan 41^. B u d d i n g h, wed. D. C., g e b. II. van II 0 0 m s t, Emmastr. 2. B u 0 r e n Laminerts, wed. II. P. van, g e b. J. C. M a r ij t, Krullelaan 26. B u i a m a n, J. bouwkundige, v. Doornwog 34. *Bund, II. van d e, arbeider, 0. Arnh. weg 123. Blink, raej. A. M. D., 2o. Dorpstr. 54. — moj. Y. G., 2o. Dorpstr. 54. B u n s c h 0 t 0 n, P., arboider, 0. Arnh.weg. 22.
GEUIt. riJPElt & Co., ZEIST. Agenteu van de Nederlandsche Spaarkas.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer