Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0183 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
183
Thuerds Thee 86
I) c n (I c r o n, W. van, arbcider, Schacrwcidolaan 9. I) o n o s, E. E. A., boekdrukker, Driostlaan 9. Dor ks, B., zccpzicder, Dolderacheweg 35. D e t h o r i n g, w o d. E. D. P., gob. v a n C a 1 k o r Broedcrplcin 11. Dotollenaire C., huisknecht Driobcrgscheweg 15d. Dovcntor, mej. J. J., verpleegatcr, Slotlaan 26. * Dcycr, D. keurmoestor van vce cn vlocscb, gep. rijks- ambtenaar, Woeshuislaan, 3. J) o ij 1, G. M. G. van, Dolderscheweg 37. I) i o, J. d o, brigadier der Rijksveldwacht, Costerlaan 33. *Dicbols, W. II. B., 2o Hoogcwog 28b. fUietcn, A. van, arbcider Schacrwcidolaan 18. — C. v a n, arbcider, Noordwcg 29. — Wed. J. v a n, g e b. Pron t, Noordwcg 35. * — J. v a n, metaalgietor, Dricstlaan 22. Dikkcnberg, J. van don, metselaar Austerlitz 23. Dingo m a n s, we d. J. W. II. g e b. DetheringA. C. E. Karpervyver 2. 1) i r k s o n, E. H. oloctriciiin, Brooderploin 3. *I)irkson, G. J. lc. Iloogowcg 6. *1) irks on, T., kruidenior, Yoorhouvel 15. *Dittmar, C. scbildor, Costerlaan 9. — Wed. II. J., g c b. M e ij e r s, O.Arnh.weg 95. — J. W., werkster, Emmastraat 39. — R. J., tinimerman Oude Arnhemscheweg 95. — Wed. T. geb. Klinkvis, werkvrouw, van Doornw. 2. — W., kachelbakkor van Doornwog 2. — mej. W. naaister, van Doornweg 2. Docs, Wed. gob. van Z w o 1, J., Bergwcg 18. D o e s b u r g, J. A. van, bank worker, Kerkweg 6. Dooschaten, W. F. ten, Boscblaan 16. D older, H. van den, arbeider, Emmaatr. 61. *D o 1 d e r, R. van den, arbeider, Odijkorwcg 3. Dommclcn, II. J. F. van, procuratiohoudor Yijverlaan. * D o m in c r h o 11, G., kruidenior, Slotlaan 36. * I) o m p s c 1 c r, K , tuinman, Sibcrieweg lc. Dompzclaar, Sr. G. v a n, koopman, Wallonburg ]. — G. v a n, koopman, Austcrlitz 79b. fDonath jr., Th., blecker, Noordwcg 27. (JEHU. PLJI'Eli & Co., ZEIST. Gratis toezending van hot Woningblad „Yrsiag en \ Aanbod". I
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer