Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0185 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
185
is de fijnste kwaliteit.
87
Donatli Sr., Th., arboidcr, Lomb. steeg 5. ♦Donkcr, Wed. W. gcb. It e in 111 o o t b, K. van, bakor, Steinlaan 40. ♦Donkorstoeg, GK, arboidor, Molcnwog, 37. ♦Donselaar, B. van, jaclitopziener, Dold. weg 4. * — II. v a n, Montaub. str. 33. — J. v a n, Bergwcg 36. ♦Doom, A. van, timinorman, Antonlaan 53. — C. v a n, schilder, N. C. S. Bergwcg 60. f — A. v a n, arbeider, Yinkebuurt 3. — G. v a n, arbeider, Austerlitz 13. — 6, v a n, arbeider, Yinkebuurt 3. — wed. Gh van, gcb. D a v c 1 a a r, 0. Arnh. weg 115. — Wed. H. van, geb. van, Zwetselaar^ II., waschvrouw, Bergweg 31. — J. van, timmerman, Costerlaan 2. — N. van, werkman, Austerlitz 51. f — S. v a n, timmerman, Antonlaan 53.
D 0 P/l U S " /Vdmirystratiebureau van HI Onroerende Goedererv Villa Jozine — 18 Boschlaan — ZEIST. Huur en Verhuur, — Koop en Verkoop van Hulzen, Orond, enz. Inlichtingen omtrent Villa's, Pensions en Qemeublleerde Kamers. - VERHUIZ1NGEN. — Agentschap van Brandschade-, Ongevallen-, Inbraak- en Levensverzekering. Hypothgekbarjk <$■ <$■ Crfcdietbaqk.
D o o r n k a m p, A., arbeider, 0. Arnh. weg 2. — wed. E., geb. van Essen, Zw.kade 4. — E., arbeider, Lombardsteeg 9. — Ez. E., arbeider, Lombardst<y!g 9. — llz. E., arbeider, Austerlitz 25. — E., arboidcr, Zwitsersche kade 7. — H., arboidcr, Austerlitz 25. — W., arbeider, Amorsf. weg 26. * D o r r e a t e i n, J., veehouder, Noordweg 2.
Scliaerwcydcr Bosch- en Yilla-Park, Zcist. BOUWTERREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer