Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0193 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
193
is de fijnste kwaliteit. 91 . :' ; Eck, J. van, bookbinder, Dynselweg 8. f — J. v a n, fabricksarbcidcr, Oudo Arnhomscheweg 33. J. van, mclkboer, Krugerlaan 19. — M. v a n, behangorsknecht, Yoorheuvcl 89. t — N. van, landbouwer, Kojjpcldijk 20. — W. van, fabrieksarbeider, Oude Arnheinscheweg 33. — \V. v a n, tuinknecht, Krugerlaan 61. * W. II. van, schoenmaker, Emmastraat 65. fEde, W. van, arbcider, Iloog Kanjo 1. — W. van, buisknecht, Driobergscheweg 1. fE d o I b r o e k, P., arbeider, Odykerweg 27. E d e 1 i n g, N., zilveramid, Jagcrlaan 23. *^^ e i> VCOn ' **' ar ' 8 ' van t ' on g em °enter. Slotl. 21.' ^±ie, 15. van, schildersknecht, Yoorheuvel, 189. C. v a n, arbeider, Noordweg 25a. t C. van, arbeider, Oude Arnhomscheweg 8. — I). A. van, arbeider, Drieslaan 5. P. II. van, metsolaar, Schaerweidelaan 41a. G. v a n, arbcider, Pompweg 35. ^ van, arbcider, Emmastraat 55. i G. v a n, arbeider, Yoorheuvel 80. t ~ II- van, koopman, Joubeilaan 8. + v a n > °ud atalknecht N. C. S., Koppelweg 16. — J. v a n, arbeider, Oude Arnhemacheweg 151. — J. van, workman, Bergweg 38. — J. van, fabrieksarbeider, Oude Arnhemscheweg 171. J. v a n, metselaar, Yoorheuvel 50®. wod. J. van, g e b. Kraan P. M. Bergweg 32. ■N. van, koopman, Jagerlaan 54. R- van, kruidenier, Emmastraat 19. wed. R. v a n, geb. vanZantenS, Voorh. 189. br I. van, koopman in liout, Joubertlaan 8. ■ r , ' v a n » koopman, Emmastr. 92. jr. r. van, workman, Bergweg 72. or. W. v a n, Oude Arnhomscheweg 107. W. Van, Oude Arnhomscheweg 107. F°J °' T;° tL W ' v a n » g e b. K a s p e r s e, melkver- PoV van » huislcnecht, koopater, Bergweg 2. ' Keren, T. van, boorenknecht, Tiendwcff 1. drieb.weg 1 ^gdom, Wed. E. van, gob. Swanenburg, Jagcrlaan 24. Ajg» Zoning- en Assuraiitie-Kureaii voor g£i^t~l)i'icborgen—Doom en Omstreken.
* 3
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer