Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0195 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
195
Thuerds Thee
92
^Egdom Q, van, koopman in botor, kaas enz., Einmastr. 3. — G. van, metsolaar, Jagerlaan 24. — van, broodslijtor, Antonlaan 55. | K- van, arboidor, Noordwog 1. g e 1 i n g, C. Guldensteoden, apothoker (wethou- •r,- ,. . „ der), le. Dorpstraat 13. ■kg e ' ln gjinej. H. M. Guldonsteodcn, Montau- ^ . , banstraat. 21. J^gidius, geb. van B o t h m e r, A. P. II. Brocder- • o r, , , . P loin 9 - — —■ niej. S,, Broederplem 9. Eind, R. van hot, arbeidcr, Dijnselweg la. Eindhoven, wed. P., gob. Mozart, Schaerweidelaan 40. ~ "• J" arbeider, Schaorweidclaan 40. Ek, C. van, tuinman, Utrechtscheweg 51. — J. van, arboidor, Koppelwog 1. ~ c ° m, Kl v a n ' g e b. v a n S o e b t D. Koppelweg 7. . • van, opperman, van Reononweg 27. * j r > Th. van, metselaar, Lombardsteeg 1. — W. van, werkman, van Reenonweg 27. E k d o m, wed. A. geb. RiezenA van, Parkl. 9a. — t., beurtschipper, Watorigoweg 7. T. 75. — m e j. do wed. J., gob. van Nie G. P., * a i 2o Hoogeweg 28. — vleescbhouwer, Yoorhouvol 45. E k e r e n, J. van, voehoudor, Lagogrond 1. — T. v a n, veehouder, Koppeldijk 2. I* van, arboider, Blikkonburgerlaan 3. — Elberso, G., workman Dynsclwog 21. wed. G. geb. K1 o.o s t o r G. v a n 't, Dijn • - solwcg 21. T — T., bleekersknecht, van Reononwog 77. Elborsen, J, P. P., amid, Drieatlaan 24. Mboitsoii, E., koopman, Schaorwcidolaan 41c. ^llilfrink, P., bocron- mode- artikclcn, lo Dorpstraat 9. — G. D., manufacturer, le Dorpstraat 10. ♦ i? i blikslager, Karporvijver 11. n 1 g e t i, J. M., kantoorbodicnde, Voorhcuvol 9. fE 1 a k a in p, C. van den, molkboer, Bunsinglaan 2. G. van den, Blikkenburgerlaan 1.
GEBlt. PIJPER & Co., ZEIST. Brand- en Inbraakverzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer