Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0203 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
203
" Thuer6s Thee 96
F i c k w c i 1 e r, E. F. A., Broedorplein 39. *Flior, A. van d e, motaalgietor, Emmastr. 112<*. * — A. v a n d e, spekslager, Yoorheuvel 50. — D. J. y a n d e, schildor, Yoorheuvel 50. — G. van do, Bpekslagor, „ 50. * — II. v a n d e, winkolier, Middellaan 27. * — J, van de, brievonbestoller, Antonlaan 2. * — R. van de, koopman, Yoorheuvel 18. * — T. v a n d o, koopman, Antonlaan 45. *Flore, K., behanger, Krugerlatin 44. *F 1 o r e s t e i n, W. Gt. M. van, vechoudor, v. Doornweg 6. *Fluit, T., melkboer, Borgweg 45. F o c k e, J. F., musicus, Costcrlaan 1«.
GEORGE H. FIGI, Kok ^ g ™ e f| b 0 akk6r ' Teleph. Interc. 106, Beveelt zich aan voor de levering van Dejeuners, Diners en Soupers, Koude en Warme Schotels, Pastijen, Puddings, Taarten, alle aoorten Us, Qebakjes on wat verder tot bet vak behoort. PRIJSCOURANT STEEDS VOORHANDEN. Bezorgt dagelijks Diners aan huis, In verscliillende Menu's, van f o.6o, f o.8o en f i.oo per persoon. Fockens. mevr. de wed. C. geb. WitsenElias C. II., Huydecoporweg 25. — mej. I. M. T. A. A. Huydecopcrweg 25. F o e k e n s, g e b. C a r o n, M c v r. M. E. 2e. Iloogowog 24. F o r t g o n b, wed. geb. M e ij er, D., Zusterplein 20. Fox, A., arbeider, Doldersche weg 6c. * — A., tramkoetsier, N. C. S. van Recnenweg 51. — H. II., workman, Doldersche weg 6c. Franco, II. stalhouder, Utr. weg 26. — w c d, F. A. g e b. 11 o o g 1 a n d Th. J., handcl in ' brandstoffen, Utr. weg 26. T. 113. fFranken, B, fabrieksarbeider, Emmastraat 128. *Frantzen, Dr. A. G. J. N. dr. wis- on natuurkundo Yyverlaan 10, Yilla Tandem". — m e j. E. A. M., Yijvcrlaan 10, Yilla B Tandem".
GEBlt. PIJPEll & Co., ZEIST. Lerens- en Ongelukkenverzokering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer