Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0217 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
217
is tie fijnste kwaliteit.
103
*11 a aft, J. ton, timmorman, Oudo Avnhomschewcg 119a. — J. ton, pakhuisknoclit, Oudo Arnhomscheweg 187. * _ J. G. ton, timmerman, 2e Iloogeweg 73. — Th. ten, mctselaar, Borgweg 23. fH a a k s m a, J. Brinkweg 2. II a a 1 b o o m, T., arbcidor, Austerlitz 59. *11 a an, B. do, koopman, Jagerlaan 36. f — 15. do, gasfitter, van Doornweg 20. *11 a an, G. d e, vleoschhouwer, Stoinlaan 25. * — G. d o, tuinman, le Iloogeweg 1C. II a a r, D. van do, werkster, Austerlitz 64. * — G. van de, landbouwer, Tiendweg 1. N. v a n d c, oppcrman, Austerlitz 89. * T. v a n d c, arbcidor, Koppeldijk 8. * T. v a n d e, paardenhandclaar, Dricb.weg 12. — wed. van do, e e b. van Essen M. G. Austorlitz 36. * C. vander, vleeschhouwer Nooitgedacht 86. * — G. vandor, arbeider, Molonweg 40. Haborland, E., metaaldraaior, Odijkerweg lk. Habermchl, m o j. M. E., Slotlaan 71a. * II a k k e r t, J. tramkoetsior, Odijkorweg 10. fII a 1. II. J. van, bankworker, Costerlaan lb. *11 a lk era, AV., werkman, Krugerlaan 16. Ilaltoron, van Yrijenes enSluipwijkMevr. de wed. van, ge b. van Hoorn J. 13., Prins Hen- driklaan 4. T. 111. — mej M. J. J. van Prins Hendriklaan 4. *11 am, C. ton, brievenbesteller, Antonlaan 57. — P. J. ten, kleermaker, van Doornweg 25. * W. Th. ten, gep. brievenbesteller, Antonlaan 57. Ham jr., W. Th. ton, timmerman, van Doornweg 25. * — A. P. v a n d e n, Laan v. B. en It. 18. — H. van don, klerk ter Becretarie, Utr. weg 17. — J. v a n d e n, huisschilder, Jagerlaan 84. * _ J. H. van don, tuinman, Utr. weg 17. — wed. J. A. van den, gob. vanTellingen, J. II., naaister, Voovheuvel 68. Hangard, J. O., draaier, Odijkerweg lj. *Hardcman, A., bierhuishouder, Odijkerweg 17.
Scliacrvvcydcr Uoscli- en Villa-Park, Zeist. JIOUWTEUREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer