Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0223 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
223
Thuer^s Thee 106
II c u v o 1, W. van don, arbeider, Amersf. wc g 23. *Heuzer, P., arbeider, Austerlitz 21. *IIeijdon, J. M. van der, gemcente-secrctaris, Woudenb. weg 8. — L. v a n d c r, metselaar, Utr. weg 5a. * — P. J. van der, koetsier, Soestd. weg 8. II o ij k a n t s, A., metselaar, Kritsingerlaan 16. - II o ij t in e y e r, II. P., briovcnbestcller, Krugerlaan 43. II e ij v o 1 d, wed. J. geb. van der Palm, C. J., Eergweg 40«. — J., liuurkoetsier, Kroostweg 2. II i c k m a n n, A. II., ambtenaar S. S., Iluydocoperweg 2.
P. W. HIELE, II0FLEVEKA.NCIER — INSTBUMENTMAKEK. 27 L. Jaqsstr. hoek Janskerkhof, UTRECHT. Groote kcuze in: Barometers, Ther mometers, Tooneelkijkers, Zakmessen, Scharen enTafelmessen. pecialiteit in Brillen.
Ililligehekken, A., arbeider, Schaerweidolaan 36. — P., arbeider, Emmastraat 12. — J., „ Yoorbeuvel 167. — J. P., arbeider, Schaerweidelaan 36. * II i 11 e n, mej. J. D., 2e Dorpstraat 59. * — J. v a n, spokslager, Jufferstraat 6. * II i n d r i k 8, II., Commies bij 'e-Rijks belasting, Bergweg 86. Ilinkelmann, II. P. AV., technicus, Gasweg 5. II i n r i c b s e n, Gez. pensionlioudsters, Slotlaan 36. Ilooboer, C., scboenmaker, Voorbouvel 157. *IIoef, II. van dor, kleermaker, Montaub. str. 17a. * — P. v a n d o r, agent van politie, Toronlaan 23. Iloefakker, IT., stalknecbt N. C. S., Noordweg 9. — J., arbeider, Dijnselweg 31. * — T., arbeider. Kroostweg 58. ■ • «E1JR. run:II & Co., ZKIST. Agenten van de Utreclitsche Voorscliotbank en Stichtsche llypotlieekbank;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer