Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0233 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
233
is de fijnste kwaliteit.
Ill
Iluy do coper, Jkvr. E. W. Utrechtschcweg 28. — Jhr. M. G. C. D., lid van don gemeenteraad, Ticndweg 5. — Jhr. Mr. J. A., Tiendwog 5. — inevr. de douairiere Jhr. J. L. R. A. geb. baronnesse van Ilardenbrock L. E. Ticndweg 5. — Jkvr. S. A. J., Tiendweg 5. fHuijsman, W. P., schoonmaker, Emmastr. 73. II u ij s t e e, wed. H. v a n, geb. Ylassinga, K., pensionhoudster, Middollaan 9. Ieperon, van, geb. van W ij n b e r g e n, M. S., dienstbode, Montaubanstraat 10. Immikhuizon, E., werkman Dwarsweg 7. — J. Th., voerman Schaerweidelaan 10. I m p e 1 e n, A. J. van, arbeider, Austerlitz 44. — Th. G. van, kleermaker, Austerlitz 44. Indermaur, G. II. behanger, Middellaan 13. Israel, inej. W. C., directrice Rusthof, Stationsl. 20. *Jaarsveld, G. J. van, metaalslijper, Middellaan 23. Jacky & Co. firma G. W. in manufacturen, lete Dorpstraat 16. T. 3. J a c o b i, A. Schilder, Emmastraat 63. t — J., zadelmaker en behanger, Voorhouvel 72. — wed. P., geb. Pannekoek, G. Yoorheuvel 72. J a c o b 8 e, E., behanger, Jagerlaan 25. * — T., arbeider, Schaerweidelaan 11. *Jagt, van d e r, JT. J. P. handelsagent 2e Hoogeweg 32. *Janeen, A. arbeider, Tiendweg 5b. t — A., arbeider, Noordweg 3. — C., arbeider, Laan van Beek & Royen 24. — E. J., arbeider, Laan van Beek & Royen 24. — P., broodbakker, Nooitgedacht 12. — P. H., kantoorbediende Molenweg 1. — J., tuinman, Araersfoortscheweg 10a. — J., huisknecht, Zinzendorfferl. 1. J — J- W., wijnhandelaarskn., voorhouvel 51. — W., broodbakker, Jagerlaan 26. „ ~ wed. W., geb. Weijers, J., Costerlaan 2a. — W. G. B. pastoor, Utrechtscheweg 14. — W. J., barbier, Emmastraat 37. Janssen, J., huisbewaarder Driebcrgscheweg 11. Scliucrweyder Boscli- en Villa-Park, Zcist. BOUWTERREIN TE KOOP.
*
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer