Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0237 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
237
is de fijnste kwaliteit.
113
K ampor, S., tramconducteur, Antonlaan 20. KampcrB, wed. W., gob. S c h o u t o n K., Nooitgedacht 70. Kamport, E., workman, Amersfoortschoweg 34. — H., arbeider, Ainorsfoortschewcg 36. *Kamphuis, II., broodbakker, (lid van den gemconteraad) Voorhcuvel 12. *Kantor, P. J. do, ingenieur, Slotlaan 44. T. 2. *K an to is, Th. H., brievenbestcller, Schaerweidclaan 22 a. *ICap pen berg, J., motaelaar, van Reenenweg 45. * — J., schoorsteenvegcr, Dricslaan 14. Kappcr, wed. H. G., geb. van 11 i e z c n J. L., Kruidoaierater, Yoorheuvel 41. IC a r o 1 8 e, II. G., barbier, Yoorheuvel 63. *Kas, A., machinist, Odijkerweg 2. * K a b t o 1 o y n, P., timmerman, Molonweg 25. K a s t e n, I\ A., schoonmaker, Bergweg 4. *Ivaten, G. A. ton, schilder, Juffcrstraat 48. — G. II. ten, kantoorbediende, 2o Dorpstraat 41. * — W. A. t o n, schoen-en lederliandel 2e Dorpstraat 41 Fabriek en Magazijn van Odjj-, Genres-, Aatuur- en lleelkijmlijre Iiistruineiiteii. QROOTB VOORRAAI) van benoodigd- heden voor Ziekenverpleging, Verband- stoften, Breukbandcn, Suspensoirs (pas- kamer aanwezig), Scharen, Scheer- en Zakmessen, Thermometers, Barometers, Tooiieel- en Verrekijkers, Aanleg van Electrisclie Bellen, Brillen, Knijpbrillen en Lorgnctten, Mieroscopische benoodigd- heden, Klcetro-Medicinisehe Apparaten. VI-Rhl)RIN(i van Kainerelosels, Ondcr- steken,Luelitkiissens,Kainerververschiiigs- apparaten, Watermatrassen, enz., enz. (J. KAUKNAAlt, Meclianicus. Voorstraat 79, UTHtCHT. - Tclephoon No. 492. *Keizer, A. do, le Dorpstraat 24. — P., arbeider, Dolderschoweg 53.
Scliacrweydcr Boscli- en VIIla-Park, Zeist. liOUWTEKIlEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer