Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0247 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
247
Thuer£s Thee
■*Kors, H., molkboer, Krugerlaan 38. * — J. A., tuinman, A r an Reenenweg 1. K o r s t a n j c, D., koperslager, Koppcldijk 4. * — G., arbciilcr, Koppcldijk 4. K o r t o w e g, inej. J. J. A., Slotlaan 29. — mej. K. G., Slotlaan 29. *Kortlandt, N. A., gcnecskcer, Driob.weg 8. *Korvor, I., gcp. hoofd eoncr school, IJtr.weg 2a. — Mej. J. C., Apothckcres, Broederpl. 19. Kosraos, levensvcrz. Mij., 2c Dorpstr. 60. T. 15. *Kosscn, J., pensionhouder, Yan Doornweg 23. *Kostorman, G. W., timmcrman, 0. Arnh.weg 153. *Iv o u d e ij s, I)., arbeider, Dricstlaan 10. — E., Bchilder, Dricstlaan 10. f — W., tuinknccht, Driestlaan 10. Koud ij s, A., koopman, Austorlitz 41. * — A., bouwkundige, Dricb.weg 26. * — D, blocmist, Yoorheuvel 43. — E., Bchilder, Austorlitz 15. — G., timmorman, Austorlitz 15. J., arboidor, Austerlitz 87. T., metselaar, Austerlitz 26. Kouwer, mej. C. J., Parklaan 1. — mej. M. P., Parklaaa 1. — mevr. do wed., geb. II a r t o g M., Parklaan 1. *Kraaik'amp, A., Stalknecht N. C. S., 0. Arnh.weg 135. * — J., bestcller N. C. S., Cronjelaan 36. Kraak, C., arbeider, Dijnselwcg 11. — B. van d e, arbeider, Amersf.weg la. Kraak, E. J. van d e r, arbeider, Amersf.weg 16. Kraal, wed. A., gob. Wildschut J. M. A., Woudenbergscheweg 1. * — Sr. J. J., gep. hoofd eener openb. lagero school, Costerlaan 24. — J. J., bockh. Kraepelien & Ilolin, Mooio laantje 6. In Assurarjtien en Hypotheken. Bijkantoorv.il. Nederlanilscli Informntie-Bureau v. d. Sluis & Co., Amsterdam. Proef-lnformatle gratis. * — Jr. J. J., onderwijzer, Costerlaan 24. — - J. W., boekhandel, Montaubanstr. 2*. T. 82. Vroegste bezorj^ing der OROOTE DAQBLADEN. ZEISTER LEESGEZELSCHAP (keur van tijdschriften).
t —
GEBR. PIJPER & Co., ZEIST.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer