Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0257 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
257
is de fijnste kwaliteit. . .< ■ 121, ' j 4 . ■ *Kruse, G. F.,hoofd der openb.lagere school, leHoogew. 17. * H. W. F., kantoorbedicnde, Broederploin 89. *Kruijf, A. d e, arbeidcr, Schaerw.laan 59. — A. d c, arbeider, Schapcndrift 9. * — A. d o, melkbocr, Noordweg 43. — A. J. d c, Bchippcrsknccht, Yoorhcuvel 163. — W. d e, arbeidcr, Yoorhcuvel 163. — A. "W. d e, fabricksarbcidcr, Krullclaan 13. * — D. d e, arbeider, Schaerw.laan 24b. — K. d e, metselaar, Austerlitz 52. * — M. d e, landbouwer, Odijkerweg 24. — W. d e, arbeider, Yoorheuvel 61. Kruijff, A. G. de, blocmist, Slotlaan 47. *Kruijff, H. d e, blocmist, Slotlaan 47. — H. de, schilder, cronjclaan 28. * — H. II. d e, bloemist, Middellaan 6. * — H. P. d e, bloemist, Yoorheuvel 183. * — T. d e, bloemist, Krugerlaan 49. K ii h n 1 e, C. A. II., correspondent „Kosmo8", Lageweg 6. K u h 1 m e ij e r, H., chemisch vervor, 2o. Hoogeweg 34. * K ii h n e. J. A. amid, Nooitgedacht 56. Kuil, Jr. G. v a n d e, koopman in kippen, Woud. weg 21. — wed. G. van de, geb. Ko oy, R., koopvrouw, Woud. weg 21. Kuil en, A. van d e, arbeider, Pompweg 41. — J. v a n d e, bierhuishouder, Oude Arnh. weg 53. K ii n t z, mej. H., diacones, Broederplein 13. Kuus, B., arbeider, Yoorheuvel 71. — G., arbeider, Schaerweidelaan 29. — R., metselaar 0. Arnh. weg 37. *Kuijk, Jr. D. van, Prins Hendriklaan 10a. *Kruijt, J-j jachtopziener, Ameraf. weg 4. Kuijtenbrouwer, mej. A. M., le. Dorpstraat 19. — G. J., le. Dorpstraat 18. 1\ 32. — movr. do wed. J. R. A., geb. d e B e r g h, le. Dorpstraat 19. L aar, G. van, broodbakker, Emmastraat 37. * — R. J., v a n, brievpnbestoller, van Doornweg 5. — II. F. v a n d e, timmerman, Schaerw. laan Slf. Labouch&re, mevr. de wed. mr. C. B., geb. Yoombergh II. M. J., Zinzendorff. laan 1.
Scliacrweyder Itosch- en Yilla-Park, Zcist. BOUWTERREIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer