Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0269 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
269
is de fijnste kwaliteit.
127
Mager, J., arbcidor, Bergweg 71. • — It., arboidor, Bergweg 61. M a 1 m b e r g, meyr. do wed. L. G., gob. d c 15 o li t, L. J., Boschlaan 21. Maijer, wed. A., gob. Meijcr, L. J., Bcrgwog 25. -j- — C. G., voerxnan, Austerlitz 17. * J. B., tapper en winkelier, Austerlitz 75. ♦Man, Sr. \V. P. do, draaier, van ltcencnwog 14. *M a n n c, C. II., tuiuman, Oude Arnliemschewcg 5a. * — H., fabrieksarbeider, Oudo Arnhomsclieweg 12'J. ♦Mare, J. F., arbeider, Costerlaan 8. Mar lot, M. C., schilder, 0. Arnh.weg 123. * M a r m e 1 b t o ij n, A. P., Bochlaan 20. Mars, II., gasstoker, Yoorheuvel 19. Mar sjal, mej. M. G., in manufacturen, JufFerstraat 4. — wed. Th. A., Jufforstraat 4. ♦Marrum, P. van, agent van politie, Schaorw.laan 64. ♦Marsman, J. P., boekhandelaar, 2o Dorpstraat 48. Zei^ter Boek- en Kur^sthandel. J. F. MARSMAN, 2e Dorpstraat, 48. Agentschap: Nieuws v. d. Dag. Algem. Handelsblad. IJtr. Prov. en Sted. Dagblad. Lsesinrichting van Tijdschriften en Romans, Vraag Prospectus. Encadremente n. ♦Martens, IL, verver, Middollaan 21. — L. D., schilder, Krugerlaan 64. ♦Marti n, P. P., fabrikant van fayence-kachols, Lagew. 6. ♦Mast, C. van dor, metselaar, Drieslaan 20. M a s t r i g t, G. van, waschvrouw, Bcrgwog 6. II. v a n, controlcur gasfabriek, Bergweg 6. •(•Mater, J. W., werkman, Oud-Arnhemschoweg 145. Mat or man, wed. B., gob. Ilollaar, C., Utr.wog 2. Mathisson, Jr. A. oppcrman, Schaerweidolaan 45a. — Sr. A. metselaar, Dynselweg 1.
Scliaerweyder Bosch- en Yilla-Parit, Zcist. B0UWTERRE1N TE K00L\
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer