Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0279 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
279
Thuerds Thee 132 • •
M o ij o r b, H., rijwielreparateur, Costorlaan 23. — jr. P. C., behanger, voorheuvel 171. — sr. P. C., zeepzieder, Jagerlaan 27. „ Meijje., J, correspondent Fran.che teal • Mica II. L., klccrmakor, Krugerlaan 35. M i d d a g, C., stalknecht, Dricb.wcg 12. ^ 'Mill us, J. G., apothokor, Broederplem 19. "Miltenburg, W. C, landbouwer, Itijnsoever 5. Minion, C. •). M. 11., magazijnmeester, Odijkorweg 1. Minnebrand, L, arbeider, Jufferstr. 24. Mock, Jhi. Dr. II. G P., Vijverlaan 11. M o c n, A. P. W., zilversinid, v. Doornweg 23. _ C , rijtuigscliildcr, 2e Dorpstr. 50. _ wed. G. A, geb. C r u ij t f A., 2e Dorpstr. 50. _ firma wed. G. A., schilders, 2o Dorpst. 50. M o 1 van Otterloo, mej. E. do, Wilhelm.laan 24. *Mollee, J., schilder cn winkelier, Emmastr. 1. M o 11 e r, 11. K., 2e Iloogeweg 25. Monde, Mej. H. G. J. van der, Molenweg 6. * M o n s h o u w e r, A. A. G. W., Torenlaan 42. fMontagne, J. J., hotel restaurant, Donkcrdaan ■3. *M ontfrans, B. van, horlogemaker, lo Doipatr. 12a. M o o ij, A. II., Gasweg 10. * Tli., directeur dor gasfabnek, (.raswcg u. *M o u r i k, H., letterzetter, Joubertlaan 22. » — 11. van, winkelier, Jagerlaan 4. Mozar, U, amid, Molenweg 45. Mozar, M. Th., kruidenierster, v. Reenenweg 18. * — Sr. Th., amid, Molenweg 45. Mulder, E., arbeider, Schaerweide laan 14. — II., kleerinaker, Gasweg 1. Hul e r t tot de Leemcul B.8. Mullet, Hevr. de wed. C. H. gob. sl . * — p. J., kantoorbediende, Broederplein 31. * J., labrikant, Prins Ilendriklaan 21. 1. 1034. ♦Muller, J., mandenmaker, Emmastraat 41. mej. A. Ii. 0. J., Mooielaantje 7. J. C., kantoorbediende, Gasweg 3.
— J.
GEBR. PIJPER & Co., ZEIST. Bozorgen van Pensions en Gem. Tillas.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer