Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0283 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
283
Thuerds Thee
Nesselaar, G., mctselaar, Austorlitz 01. — P., koopman, Austorlitz 28. N e y e n h u i s, wed, II. geb. P u ij k A. G., lo Iloogew. 8. *Nie, A. P. G. van, metsolaar, Yoorliouvel 58. * — G. J. Y a n, Voorhouvel 97. * — II. J. van, mctselaar, Nooitgodacht 1. * — J. A. van, metselaar, Yoorheuvcl 58. — & Zn. firma J. A. v a n, motselaars, aannemors en stucadoors, Voorhouvel 58. *Niobeok Rz. J., stalknecht, Dijnselwcg 9. — II., timinorman, Amcrsfoortsclio weg 40. — J., tuinman, ' „ 40. — wed. R. geb. E 1 b e r s e, A., Dijnselweg 9. N i o k e r k, A., huurkoetsier, Krugcrlaan 26. N i e 1 a n d, geb. Kinschot, van Jonkvr. M. P. II. Broederplein 43. *NierojJ, W. J. van, koetsicr, Drieb. wcg 3«. *N i o u w e n h u i z o n, A. P. J., kleormakor, Torenlaan 3. — J. H., Torenlaan 3. * — A. van, gasstokor, Stoinlaan 12. * — D. J. van, schoenmaker, Austorlitz 21a. -f — G. v a n, gasstokor, Austorlitz 62. *Niezing, II. G., Slotlaan 40. Nikkels, mejuff. W. C. II., ondcrwijzeres, Laau v. B. en R. 20. 'Himwogen, A. A. J. van, schilder, Yoorliouvel 6. S r., D. van, arbeidor, Zw.kudo 3. J r., D. van, arbeider, Zw.kado 3. G. van, klecrmaker, Euimastr. 19&. G. van, workman, Cronjelaan 7. G. F., schilder, Yoorheuvcl 6. G. J. van, fabriekaarbeider, Siborio 13. J. A. v a n, tramkoctsier, Kroostwog 58. L. v a n, fabrioksarbeidcr, Dold.weg 49. P. van, arbeidor, Zw.kado 2. P. van, koopman, Dwarsweg 16. W. van, arbeider, Mooio laantjo 20. \V. van, koopman, Uwarswcg 16. W. Th. van, opperman, Dwarsweg 16. wed. v a n, gob. Swunenburg J. G., werkster, Cronjelaan 9. GEBR. PIJPEJl & Co., ZKIST. Ageuteu van de Utreclitsche Yuorsehotbank en Stichtscho llypotlieekbauk.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer