Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0287 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
287
Thuerds Thee 13 G
0 k h u \j a o n, wed. J., gob. Woutors A., baker, Emmastr. 76. Okken, mej. II., Mooic laantjc 4. fOkkerman, J., arbeider, Vinkebuurt 4. — wed., geb. W ccrdosteijn W., Bergweg 4. -Oldenburg, J. H., handelsreizigcr, JufPorstr. 28. *0 ltli of, M. W., kapelaan, Utr.weg 14. *01 ij, G., amid, Cronjelaan 51. 0 11 m a n s, inej. C., winkoljuffr., Slotlaan 26. 0 o i k, A. van, arbeider, Austorlitz 36. * — A. van, metselaar, Driestlaan 13. — P. van, arbeider, Driestlaan 13. 0 o j e n, G. A. II. v a n, koopman, Austerlitz 69. — H. van, koopman in kippen, enz., Austorlitz 69. — J. H. van, koopman, Austorlitz 69. * Oordt, moj. M. C. van, ondcrwijzeres, Broederplein 15. 0 o s t e r w ij k B v u ij n, mej. S. L., Utr.weg 37. *0 o s t h o c k,. D., vleeschhouwer, Montaubanstr. 11., 0 o a t v e e n, A. van, wed. O. van Amcrafoort, Wilhelminalaan 28. * 0 o ij, J. van, timmorman, Costerlaan 31. *Ooijon, C. van, landbouwcr, Kroostweg 21. — J. J. W. van, arbeider, Siberio 5. " *0 p p e r li u i z e n, J. M , ambtenaar S. S., Steinlaan 11. * 0 r e m u 3, II. A., loodgieter, Nooitgedachl 16. — wed. J. J., geb. van don Brink W. C., le Hoogeweg 13. f — J. W., schoenmaker, Oude Arnheinsclieweg 131. — wed. L. J., geb. Schmidt, van Reenonweg 81. * — M., achoen- en laarzenmaker, Oude Arnh.w. 131. * — P. M., koopman, Costerlaan 2c. — wed. geb. Nieuwenhuis M., waschvrouw, Costerlaan 2b. * 0 8 k a m, II., tuinman, Molcnweg 20. * — J., tuinman, Cronjelaan 26. * — P. J., timmerman, Yoorheuvel 88. *Otten, W., veohouder, Koppclweg 14. Otterloo, G., arbeider, Austerlitz 74. Otto, L., kantoorbediendo, Emmastr. 132. * 0 u d e n e s, G. J., arbeider, Dolderscheweg 57. * 0 u d o r d o r p, G., palfrenier, Emmastraat 100.
OEJiH. PUPElt & Co., ZEIST. Agenten van (lo Nederlandsche Spaarkas.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer