Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0291 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
291
188.
Thuerds Thee
Oudordorp, G., moffelaar, YoorhouYel 83. * — H. bierhuishouder, Slotlaan 79. * — J. fabrieksarbeidor, Cronjclaan 18. fOutshoven, Jr., J. L. arboider, Schapendrift 10. f — Sr., L. J. oud boschbaas, Schaerwcidolaan 52. Ovcreem, A., arbcidcr, Dijnsolweg 27. * — G., arbeidcr, Antonlaan 61. -r- wed. H., geb. SterkenburgG.,Dynaelw. 27. * — M. J., Krugerlaan 28. — W., tramconducteur, Kroostweg 34. Overhorst, J., arbeidcr, Siboriowog 13. — J. W., arbeidcr, Schaerweidelaan 12. ■J- — M., mandenmakor, Schaerw.laan 20. — W., workman, Emmastr. 72. P a a p, J. M., bouwkundige, Antonlaan 65. Palm boom, mej. D., Huydecoperwog 17. — mej. D. D., „ 17. — mej. J. P., „ 17. * — P. J., Woudenb. weg 9. — mej. P. M. W., Iluydecopeiweg 17. P a n h u y s, jonkvr. W. II. van, Utr. wog 35. — ' „ C. P. W. van, Slotlaan 3. *P asm an, A., huisknecht, Kroostweg 4. *Pator, C., jachtopziener, Yinkebuurt 1. — D., boerenknecht, Tiendweg 1. * — J., fabrieksarbeidor, Dold. weg 37. f — J., landbouwer, Tiendweg 1. * P a t ij n van Kloetinge, mr. J. J. C1 o 11 e r b o oke, burgemeester, Utr. wog 12. T. 23. Pauw van "Wield recht, mevr. do douairiero mr. M. C. II., riddor. geb. Yoombergh, A. C. A., Siboriowog 1. T. 45. fPeaux, Mr. J. R., advocaat, Slotlaan 18. Pel, wed. geb. van dor Wurf P., Nooitgedacht 16a. — Mevr. de wed. K. P i e t e r 8, gob. Santel, "Woudenb. weg 7. *P o n n i n, D., tapper, Voorheuvel 139. ♦Penning, L., Slotlaan 46?. ♦Posters, Jr. jhr. C. A. de, Utr. wog 8. * — Sr. „ n „ » 8. T. 48. -Petersen, A., slagersknecht, Lagowog 1. GEliR. riJPEll & Co., ZEIST. Huren, verhuren, koopen, verkoopen van Onroerende Goederen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer