Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0299 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
299
Thuerds Thee
142
Rengers, F.C.W. Juckema van B^man^a baron^ R o o s c, mevr, de wed. gcb. vanOosterwijk Bruin, J. Utrechtscheweg 37. Remmerden, wed L., geb van d e r H a a r, Auatcrl. 45. — R. v a n, arbeider Austerlitz 39. T. van, arbeidor, Austerlitz 54. ' . R e i c h e 1, E. 0., predikant der Evangelische. Br.-kerk, Zusterplein 10. fRonon, E. van, Spoorwegwachter, Borgwcg 41. Vi. f — J. van, arbeider, Bergweg 67. — W. va n, arbeider, Brouwerij, 12. ♦Renos, A., stratenmaker, Schaerweidolaan 22. v * — J., stratenmaker, Dwarswog 10a. — Jr., K. stratenmaker, van Reenenweg 47. — Az., K., stratenmaker, Schaerweidelaan 22. , — T., koopman in boter en kaas, Pompweg 13. — "VV. A., stratenmaker, Krugerlaan 100. fR e n n e s, W. van, arbeider, Yinkebuurt 2. *Renno, J., erep. ambt. der Algem. Rekenkamer, ' r Steinlaan 36. fR e n s w o u, G. van, schoenmaker, Voorheuvel 105. -j- — "W. van, schoenmaker Voorheuvel 105. *Repelaer, Jhr.,iO. A. Wilhelminalaan 20. T. 103. Reynders, M. G., huisbewaarder, Utreclitscheweg 1.. Khecnon, G., van, Bergwog 3. — II. v a n, schoenmaker, Drieslaan 2. — Jb. van, Steinlaan 10. * . — R. v a n, werkman, Antonlaan 33 — mcj. R. van, Bergweg 90. ^ wed. S. van, geb. GramsorH. J. Slotlaan 71. — T. van, gep. 0. I. militair, Bergweg 3. ■j- — T. van, tuinman, Brouwerij 5. — W. van, arbeider, Steinlaan 10. *Rhoder, G. d e, weesvader, Slotlaan 5. • ♦Rid der, J. do, landbouwer, Rijnsoevcr 3. * — J. M. gediplomcerd lioefsmid, 2o Hoogeweg 61. * — M. d e, landbouwer, Rijnsoever 3. * — Th. d o, molkboer, Oudo Arnhemschewcg 28. Rieffe, D., huurkoetsier, Nooitgedaclit 44. * — J. E., tuinbaas, Utreclitscheweg 34b. R i e m e r, mej. E. A. II., ondcrwijzercs in nuttige handworken, 2e Dorpstraat 35a. OEIJR. PIJrER & Co., ZEIST. Gratis toezemliug fan hot Woningblad „Yraag en Aanbod".
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer