Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0307 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
307
• Thuer^s Thee 146 R ij k s e, J., blcekerskn. Noordweg 33. *Ilijksen, D., timmcrman, Utr. weg 2a. * — H., timmcrman, Utr. weg 22. — 11. W., schoenmaker, Stoinlaan 48. • Ii y n, nicj. C. C., ondorwijzeres, Middellaan 11. — (J. L., onderwijzcr, Middellaan 11. _ wed. van, gob. Iloogstratcn, K., Koppeldijk 3. — wed., gob. de R e ij g e r, D. E., Middellaan 11. *Rijnberge C., koopman, Nooitgedacht 38. * — J., smid, Jagerlaan 5. * — W., bierhuishouder, Nooitgedacht 14a. 11 ij n d e r a, mej S. M. C., juffr. van gezolschap, Iluydecoperw. 29. *Rijnink, H. L., caoutchoucfabrikant, JSoschlaan 31. Rijzenbach, mej. H. en J. S., naaistors, Montaubanstr. 8. *Sain, A. de, arbeider, Austerlitz 34. * S a i n, A. d e, arbeider, Austerlitz 2. * — A. d e, tapper, Nooitgedacht 68. * — J. d e, tapper, en houthandelaar, Woudenb.weg 16. * — J. J. d o, arbeider, Austerlitz 70. * — L. d e, koopman, Yoorheuvel 34. — T h. d e, houthandelaar, Woudenb.weg 16. S a 1 e m i n k, D. W., portier N. C. S., Bergweg 3. * S a n d ij c k, J., Molonweg 36. *Sangstor, A. E., schrijnworker, ICrullolaan 11. Blagazijn SAHTOS, h J k a ^ e n r ;:^a a „. Goedkoopst adros voor KOITIE, THEE en KOLOKIALE WAHES. Bovendien ontvangt men cen Stempelboekje, wnarop men voor elk besteeil bedrag van 10 cent aan Koffie, Thee, Kaas, Vleesch- waren, enz., enz. een stempel krijgt. Wanneer al de nummers van dit boekje afgestempeld zijn, ontvangt de bonder er van f 1.50. Sulker is liiervan uitgesloten. Aanbevelend, Magazijil SANTOS. 8 an ten, B. van, workman, 0. Arnh.weg 31 * — G. ran, metsclaar, Steinlaan 32. — wed. G. van, gob. M e ij o r b, J„ waschvrouw, Voorheuvol 187.
GEBR. P1JPER & Co., ZE1ST.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer