Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0309 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
309
is de fijnste kwaliteit.
147
s Santen, wed. II. van, gob. van Eck, G., werkater, 0. Arnli. wog 81. — J. H. v a n, slagorBknecht, Yoorheuvcl 187. — W. van, winkolknecht, Schaerw.laan 24c. *Santheuvol, wed. van den, gcb. van Andringa do Kempcnaer, Jkvr. A. G., lioschlaan 11. * S a v o n ij e, J. L.„ smid, Odijkerwog lg. fS c h a a p, A., arbeider, Noordweg 5. —. A., arbeider, Noordweg 7. f — J., arbeider, Koppolweg 23. S c h a i k, A. van, nietselaar, Pompweg 33. f — G. van, arbeider, Schaerw.laan 4a. — J. v a n, arbeider, Yan Keenenweg 35. — J. v a n, pensionhouder, Woudenb.weg 23. * ■ — J. v a n, Krullelaan 20. — J. v a n, timmerman, Bergweg 4. — J. v a n, arbeider, Schaerw.laan 42. * — J. v a n, agent van Politie, Cronjelaan 4. * — J. II. van, inclkbocr, Jagerlaan 18. — J. C. timmerman, Utr.weg 5b. * — M. van, ambtenaar S. S., Odijkerweg lk. * — M. v a n, onbez. gem. veldwachter, Dwarsweg 3. * — W. van, agent van politie, Krugerlaan 18. *Schantz, J. 0. van dor, schilder, Krugerlaan 74. Scharenburg, F. W. A., Boschlaan 9. Scheerenberg, wed. J. 1)., gob. M o r e 1 i a, M. M., Slotlaan 19. S c h o 11, L. 0. P. v o n, kantoorbediende a/d. Kosmos, Jufferstraat 5. S c h e n k c, J. II., Adj. directeur gasfabriek, Gasweg 17. Scherpenzeel, mej. A. v a n, 2o Iloogeweg '37. * — C. J. van, vlecschhouwcr, 2 Uorpatr. 61. T. 40. — wed. W. v a n, gcb. Vormoulon, A. W werkstor, Stcinlaan 28. *S ch cur, G. van do, broodbakker, Ameraf.weg 15. — Mej. M., gob. do 13 r u ij n, verloskundigo, Amcrsf.weg 15. Schilling, Mevr. do wed. J. P., geb. Schneider, Broederploin 23. Schimmelpenninck van dor Oyo, baronesae P., Drieb.weg 1C<;. Alg. Woiiing- en Assnranlie-nureau voor Zeist—Drieber^cn—Doom en Omstreken.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer