Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0311 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
311
Thuerds Thee
148
Schimmolpenninck vanderOye, baroncsse, geb. Alter C. W., Drieb.weg 16c. ♦Schmidt Sr., J. IL, klompeDniaker, van Rccnenweg 79. •j- Jr., J. H., tuinman-parkopzichter, van Reenenweg 79. — mej. M., verplecgster, Woudenb.weg 12«. S c h m i c m a n, J. IT., klompcnmaker, Noordweg 25c. ♦Schneider, K. W., logcmcnthoudcr, le Dorpstr- 28. T. 29. ♦Sclioon, W., rijksambtcnaar, Yoorheuvel 95. ♦Schoononberg, N., Middellaan 19. ♦Schoonejongen, H., dircctcur weeshuis,Boschlaan 1. fSchoonhovon, O. van, arboider, Schapendrift 1. ♦Schoonman, M., tuinman, Kroostwcg 9. ♦Schorer Radermacher, Jhr. C. J., Utr.weg 6. ♦Schouton, A.., zadolmaker, Laan van B. en R. 21. f — B„ arbeider, Emmastr. 80. — B., Woudenb.weg 2. ♦ — C., koperslager, Jufferstr. 26. mej. E., onderwijzeres, leerares in het schoon- schrijvon M. 0., Gasweg 1. -j- — G., opperman, 2e Iloogoweg 47. ♦ — G., in rijwielen, Jufferstr. 26. ♦ — M. J. S., cafehouder, Woudenb.weg 2. ♦ W. B., boekhouder, Soeatdijkerweg 3. ♦Schrador, H. W., gepensioneerd, Parklaan 16. ♦Schreeven, A. C. van, winkelier, Yoorheuvel 30. ♦Schroder, A. P., cand.-notaris, Slotlaan 11. S c h r o e f f, mej. J. C., onderwijzeros gymnastiek, Bi'oederplein 3. ♦ H. M. v a n d e r, gep. kapitein, Bfroederplein 3. Schroetor, mej. C. H., naaister, Yoorheuvel 66. Schumacher, P, J., behanger en stoffeerder, Jagerlaan 8b. ♦ — J. J., bookbinder, Jagerlaan 6. ♦ S c h u p p e n, II. C. v a n, administrates, Emmastr. 28. — J. v a n, arbeider, Pompweg 39. fS c h u t, B., klcermaker, van Reenenweg 3". Schiitz, mej. A. D. A., Broederplein 15. ♦ — C. II., broodbakker, Broederplein 41. — C. L, Broederplein 31.
GEllIi. PIJPER & Co., ZEIST. Brand- en Inbraakyerzekeriug.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer