Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0319 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
319
Thuer£s Thee
152
"Spongier, W. F., Utrechtscheweg 59. Spicrdijk, J., klork post en telegraaf, Emmastr. 132. *Spoon, J. J. tramconducteur, N. G. S. Torenlaan 3tJ. — Mej. de wed. C., Stoinlaan 6. *Sprakelaar, A. van, smid, Costerlaan 17. * — B. y a n, metaalgietcr, Yoorheuvel 92a. * —' J. van, kleermaker, Torenlaan 33. — wod. J., van, geb. Galen G. W. van, Krugerlaan 31. Spronger, mevr. do wed. geb. B ij 1 e v e 1 d, C. R. A., Ponkerolaan 8. 8 p r u ij t, mej. C. M., diaconos, Krullelaan 35. — mevr. de wed. geb. van L a k o v e 1 d E., Wilhelminalaan 1. — moj. E., Wilhelminalaan 1. — mej. J. H. L., Wilhelminalaan 1. *Staal, A., smid, Krugerlaan 52. * — II. J. P. N., tranconducteur, N. C. S. * van Reonenweg 49. * — J., schilder, Emmastr 29. f — J., metselaar, Yoorheuvel 101. *Stadman, C. J. IL, koetsier, Drieb. weg 15e. *Stap, H., redacteur Stichtsche courant, Gasweg 19. *Starink, E.. timmerman, Krullelaan 18. * — G., bleeker, Laan van B. en R. 27. *Stasse, S., timmerman, Jagerlaan 28. Station van de N. C. S. Slotlaan 81. — van den Staatsspoorweg Driebergen T. 4. ♦Staveren, G. K. H. van, schoenmaker en aannemer van begrafenissen, Yoorheuvel 44. fSteegers, J. G. metselaar, Schaerweidel. 15. * S t e e n, E. C. van d e r, timmerman, 0. Arnh. weg 133". Stccnhoven, B. C. L. van der, dirccteur der Nederl. Crediet-vcreeniging, Stationsl. 6. * S t e c n n i s, A. N. van, steenfabrikant, Stationslaan 8. *Steenborgen, L., Ilandelsdrukkerij, uitgever nieuwo Zeister courant, Slotlaan 73. Steenveld, H., metselaar, Berg weg 21. — J., metselaar, Emmastr. 53. — Til., opperman, Yoorheuvel 40. f — W., fabrioksarbeider, Pompweg 4.
0 Eli II. PI J PER & Co., ZEIST. Levens- en Ongelukkenverzekering.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer