Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0327 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
327
Thuerds Thee
156
T e c r h u i 8, P., koopman, Dolder. wcg 30. Teerink, B., Antonlaan 3. Telograafkantoor, lc. Dorpstraat 21. J. lu. Toljor, mcj. F. M. cn P. G. J., Wecehuislaan 2. Tellingcn, A. van, tuinknccht, Juffcrstr. 10. _ A. H. v a n, ambtcnaar van den Burgelijken Stand, Torcnlaan 25. mej. B. van, naaister, Yoorheuvcl 68. — C. v a n, metselaar, Antonlaan 67. — D. van, tuinman, Joubertlaan 2. Jri E. van, metselaar, Emmastr. 96. — Sr. E. van, metselaar, „ 108. — Tz. E. van, metselaar, Joubertlaan 3. _ F. van, schilder, 2e. Iloogoweg 53. G. v a n, tuinknccht, Steinlaan 25. G. v a n, winkelier, Emmastr. 54. \ — G. van, mctsolaar, Yoorheuvcl 68. * JI. van, Yoorheuvcl 149. ► — II. van, bloemist, Bcrgweg 7. ► II. v a n, metselaar, Jagerlaan 45. * II. v a n, metselaar, Odijkerweg 22. * — Tz. H. van, metselaar, Joubertlaan 1. f — IIz. H. van, metselaar, Siberieweg 6d. Tz. H. van, timmerman, Joubertlaan 3. + — II. van, schilder, Emmastr. 114. * — II. v an, tuinman, Molenweg 41. * — J. van, metselaar, Dijnselweg 16. J. v a n, metselaar, Yoorheuvcl 149. * — J. C., van, timmerman, Molenweg 42. •j- — K. van, metselaar, Voorheuvel 25. — mej. P. van, Emmastr. 112. * jr. T. van, metselaar, Joubertlaan 1. — llzn. W. van, metselaar, Odijkerweg 21 * _ W. van, schilder, van Beonenweg 10. \V. van, behanger, Emmastraat 108. Tempelman, G., H., Schocnmaker, do Wetlaan 5. T e m m o, J., timmerman, Torcnlaan 5. I *T o s e 1 i n g, K., tuinman, Krugerlaan 42. ♦Tots. ihr. G. F. v a n, lid van den gcmeentcraad, Utrcchtscheweg 41a 1. 55. *T e w e s II. M., broodbakkcr, Oudc Arnhemacheweg. 131.
*
GEIIII. PI J PER & Co., ZEIST. Yeorerzekering. .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer