Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0335 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
335
160
} Thuer^s Thee
Yoer & van 't Kloostor, fivma van der, zeepfabrikanten, Emmastraat 23. Y o 1 d, P. van 't, rijkskantonnier, Bergweg 69. Yeldcn, C. van der, koopman, Dynselweg G. Gf, van der, metselaar, Emmastraat 47. — wed. M. v a n d o r, geb. M i d d e 1 m a n G., koopvrouw, Bergweg 15, M. G. van (ler, bloemistknecht, Emmastr. 84. Y o 1 d e r s, A., timmerman, Torcnlaan 1. — N. D., timmerman, Torenlaan 1. — G. D., conductcur, N. C. S. Joubortlaan 20. Yeldhuiseii, G. van, arbeider, van Reenenweg 37. Yeldhuizen, A., arbeider, Oude Arnhemscheweg 77. * — E., stalknecht, Krullelaan 8. — J., rangeerder N. C. S., Krullelaan 8. ' — P., arbeider, OudO Arnhemscheweg 77. — W., arbeider, Kroostweg 56. — wed. G. v a n, geb. Yeenhof II., Yoorheuv. 94. J, van, paardonhandelaarskn. ITeidcweg 1. Voldhuysen, T., arbeider, Soestdijkerweg 4. ♦Yeldhuyzon, A., kruidenier, 0. Arnh. weg 45. — A. v a n, bleekersknecht, Kroostweg 36.
* — A. van, koopman, Voorheuvel 151. * — A. van, schilder, 0. Arnh. M'eg 51. — A. van, schi.der, „ „ 87. — A. van, arboider, „ „ 87. * — G. v a n, koopman, Yoorheuvel 179. * — II. van, behanger, le. Hoogeweg 2. * — J. van, kruidenier, Yoorheuvel 191. * — T. van, koopman, „ 161. — wed. T. van, geb. Klaassen K., Yoorheuvel 159.
Yolthuizon, C., workman, Yoorhouvel 175. — G., arbeider, „ 175. ♦ — J., halto chof N. C. S. Doldersche weg 17. — J., workman, Yoorhouvel 175. fYeluw, B. van, arboider, van Reenenweg 7. j. fY o r b e e k, 1). A., arbeider, Brouwerij 6. — E., schipper, Noordweg la. — G., arbeider, Schapendrift 3. — II., bleeker, Noordweg 33. (j! Eli It. ri.n'EK & Co., ZE1ST. Ageuten van de Utreclitsche A r oorscho<bank eu Stichtsclio llj'pothcekbank.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer