Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0341 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
341
is de fijnste kwaliteit. - . ■ . 163 ■ • ■ • •. - ■ . Yormoulon C., arboidcr, Pompwcg 85. — . E. J., arbeider, Austorlitz 33.. , — EL, arboidor, „ *9. — J., stalknecht, Odykcrwcg 1 p. — II., arbeider, Austorlitz 40. — Mej. M. J., Middellaan 8. * — \V., tuinnian, Laan v. Eijuwyk 2. + — L., opperman, Austerlitz 9. Yorruijt, W. A. C., gasfittor, de Wetlaan 1. Yerschuur, B., opperman, Schacrw. Iaan 24c. * — E., toleKrafist-wisselwachter, N. C. S. ' Dold. weg 18. * —i G., arbeider, Pompwcg 0. — II., tuinman, Costerlaan 21. * — J., arbeider, Emmastr. 87. v wed. J., gob. Wpbergcn II., Costerlaan 21. * — M., pakliuisknecht, Cronjelaan 38. Y o r b e v o 1 d, G. J. van, workman, Koppcldijk 10. *Yorsloot, II., bouwkundige, Slotlaan 23 T. <57. Yersluis, C., student in de tlieol. Slotlaan 13. Yersluys, Jonkvr. J. II., le. Dorpstr. 24^. ♦Yersteog, C., koopman, Yoorheuvcl 60. — wed. C. geb. Fluit J., Yoorheuvel 125. * — C. A., bleeker, Emmastr. 80. * — G\, stalhouder, Odykerweg 20. — : G. M., student, le. Dorpstraat 26. — . wed. II., geb. D o r r e s t e ij n, E., O. Arnh. wog 913. wed. J., geb. Li of rink G., le. Dorpsti. 26. Yerwer, Mej. N., strijkstor, Antonlaan 24. *Yorwoij, A., gemeentcveldwachter, van Doornweg 4. — mej. B. W., modisto, Yoorhouvel 41. — J., arbeider, Siberio 8. * — J. J., kantoorbediende, Yoorheuvel 41. * — W., handelsreiziger, » 20. ♦Viorkant, J., arbeidor, Noordweg 17. J, J t) huisknecht, Middellaan 12. * Y i o r v o ij z e r, P. L. ( behanger, Krugorlaan 45. ♦Yink, A., smid, Ilartesteeg 1. * — D., smid, ■ „ 1* . * _ II. J., smid, „ 1-
Scliacrwcydcr lioscli- en Villa-Park, /cist. ;: UOUWTEllltEIN TE KOOP.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer