Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-03_1905_0343 -
Titel:
Het adresboek van Zeist
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1905
Pagina:
343
* 164
Thuer<Ss Thee
* V i s e o, J. W., arbeidor, Jagerlaan 23. Y i s s c h o r, J., bricvenbesteller, Jagerlaan 5&. * Y i 8 8 c r, A. II., Utr. weg 1«. * ' — K., onderwijzer, Laan van B. en R. 15. — mcj. 1'., kindorpension, „Zomorvrougde 1 ' Montaubanstraat 6. Visnors, P., blcokor, Schaerw.Iaan 31a. Y 1 a a n d c r c n, wed. H., gcb. van E c k, bioodbakkorij, Pompwog 25. *Ylastuin, A., sclioenmaker, Costerlaan lc. — wed. W. eeb. van den Brink G., Cronjelaan 13. *Yliet, E. van, handelsrcizigcr, Krullelaan 22. * — A. van der, koctsier, Amersf.wog 17b. * — A. I). van der, winkolier, Slotlaan 37. — mcj. C. H. van der, modenaaister, Slotlaan 37. — J, van der, winkelier, Jagerlaan 8. Magazijn van alle soorten HEEREN-, DAMES- en KINDERSCHOEISEL. • j- — J. A. van der, koetsier, Slotlaan'37. * — M. van der, broodbakker, Slotlaan 35. * V o e r m a n s, C. A., timmcrman, Nooitgedacht 6. * — Jr., J. J. timmerman, JufFerstraat 2. * — Sr., J. J. boekdrukker, Nooitgedacht 6. — Gebr., aannemers, Nooitgedacht 6. Yollcnhoven, mej. E. A. van, Zusterplein 6. — mej. M. W. van, Karpervijver 3. — mcj. P. A. van, Zusterplein 6. — mevr. do wed. van, geb. van der Hoop J. P. Zusterplein 6. Y o n k, A., arbeidor, Odijkerweg 28. * — D., timmerman, Krugerlaan 51. -j- — E., arbeidor, Siberie 12. — J., timmerman, Krugerlaan 53. • * — J.j timmerman, Steinlaan 5. P., Uitgevers-Bureau en Stoomdrukkorij Krullelaan 1, 'J'. (>3, geopond tot 8 uur's a. — Laan van B. en R. 29«. — P., Cronjelaan 19. — It., arbeider, Odijkerweg 8.
GEltR. FIJrElt & Co., ZEIST. Uuren, verliuren, koopen, verkoopen van Onroerende Ooederen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer